Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w Kompanii

Związki zawodowe z Kompanii Węglowej podpisały porozumienie z zarządem spółki w sprawie zmniejszenia dysproporcji płacowych w kopalniach KW. – Uzgodniliśmy, że tegoroczny wskaźnik wynagrodzeń zostanie podwyższony o 0,7 proc. i przeznaczony na zmniejszenie tych dysproporcji – poinformował szef górniczej Solidarności Jarosław Grzesik.

Podpisany w piątek dokument jest konsekwencją porozumienia z 16 lutego, w którym zapisano ścieżkę wyrównywania dysproporcji płacowych w tym roku i w latach następnych. Zgodnie z ustaleniami zawartym pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem spółki,  w roku 2013 i 2014  0,7 proc. z rocznego wskaźnika  wzrostu wynagrodzeń będzie przeznaczane na dalsze wyrównywanie dysproporcji płacowych w Kompanii.

Dzięki podpisanym w tym roku  porozumieniom, 16 lutego i teraz 5 października, tegoroczny wskaźnik wynagrodzeń w Kompanii wzrósł w sumie o 7,9 proc., czyli znacznie powyżej inflacji. – To oznacza realny wzrost płac w Kompanii i jest bardzo ważne dla pracowników. Mamy nadzieję, że ten wzrost pozwoli pracownikom Kompanii i ich rodzinom choć trochę zrekompensować skutki  rosnących kosztów utrzymania – dodaje przewodniczący górniczej Solidarności.

Kompania Węglowa jest największą górniczą spółką w Europie. Zatrudnia ponad 60 tys. ludzi.
 

Dodaj komentarz