Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w Koksowni Przyjaźń

Nie będzie referendum strajkowego w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Związki zawodowe podpisały porozumienie płacowe z zarządem spółki. Najważniejszy zapis porozumienia to włączenie do pensji zasadniczej dotychczasowej nagrody z tytułu Dnia Hutnika oraz rekompensaty za zlikwidowany dodatek wynikający z Karty Hutnika.

Rekompensata za dodatek wynikający z Karty Hutnika wyniesie od 300 do 450 zł. – Włączenie tych składników do pensji zasadniczej pociągnie za sobą wzrost wszystkich pochodnych wynagrodzenia. Jest to rozwiązanie korzystne dla pracowników. Wyraziły na nie zgodę wszystkie organizacje związkowe działające w firmie – mówi Zenon Fiuk, przewodniczący Solidarności w dąbrowskiej koksowni. Podkreśla, że do tej pory nagroda z okazji Dnia Hutnika wypłacana była co miesiąc, a jej wysokość zależała od stażu pracy (5 proc. po pięciu latach pracy, ale nie więcej niż 20 proc.).

Wynegocjowana rekompensata będzie wypłacana od 1 lipca. Natomiast za kwiecień i maj pracownicy spółki otrzymają premię w wysokości 8 proc. Podpisanie porozumienia oznacza zakończenie trwającego w spółce od 1 lutego sporu zbiorowego i odwołanie referendum strajkowego, które miało się odbyć 15 i 16 maja.

Koksownia Przyjaźń wchodzi w skład grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zakład zatrudnia ok. 1700 osób.

Dodaj komentarz