Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w Katowickim Holdingu Węglowym

17 listopada zarząd KHW i przedstawiciele związków zawodowych po wielodniowych negocjacjach zawarli kompromis. Związkowcy zgodzili się na zawieszenie na trzy lata (2015-2017) części zapisów Holdingowej Umowy Zbiorowej (HUZ). W zamian otrzymali gwarancje, że przez ten czas średnie wynagrodzenie w spółce pozostanie na dotychczasowym poziomie. 

Jak poinformował w komunikacie prasowym zarząd holdingu, zawieszone zostały uprawnienia emerytów i rencistów górniczych do bezpłatnego węgla oraz dotychczasowe zasady wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika i tzw. 14 pensji. – W okresie zawieszenia zapisy HUZ będą zastąpione przez regulaminy wcześniej uzgodnione i podpisane przez strony. Nagrody, według tych regulaminów, mają mieć charakter motywacyjny dla pracowników – czytamy w komunikacie zarządu spółki.

– Ta decyzja nie była łatwa, ale musieliśmy ją podjąć z uwagi na trudną sytuację naszej spółki i całego górnictwa. Nie mogliśmy narazić naszych pracowników na utratę blisko  1/4 miesięcznych zarobków – mówi Piotr Bienek, wiceprzewodniczący Solidarności w KHW i podkreśla, że porozumienie gwarantuje utrzymanie w przez najbliższe trzy lata średniego wynagrodzenia w holdingu. – Zmiana zasad wypłacania nagrody barbórkowej i tzw. czternastej pensja polega na tym, że będą  one naliczane indywidualnie na podstawie pracy górnika w całym roku. Czternasta pensja za rok 2014 zostanie wypłacona do 4 marca. Do tej pory górnicy otrzymywali ją do 31 stycznia – wyjaśnia Bienek.

Propozycję zawieszenia załogom KHW wielu składników płacowych gwarantowanych w HUZ zarząd spółki przedstawił  stronie związkowej podczas rozmów 4 listopada. Kierownictwo holdingu zamierzało pozbawić załogi spółki na okres trzech lat m.in. nagrody barbórkowej, czternastej pensji, odpraw emerytalnych, deputatów węglowych dla pracowników i emerytów, biletów z Karty Górnika i ekwiwalentu za pomoce szkolne. Konieczność odebrania ludziom na okres trzech lat wielu części składowych ich wynagrodzeń zarząd KHW tłumaczył bardzo trudną sytuacją ekonomiczną spółki.

– Ludzie byli bardzo zdesperowani. To tym bardziej mobilizowało  nas do zawarcia kompromisu z zarządem KHW. Nie chcieliśmy by pracodawca wypowiedział nam  Holdingową Umowę Zbiorową, nie chcieliśmy też niepokojów społecznych w naszej spółce – zaznacza Piotr Bienek.

Katowicki Holding Węglowy zatrudnia 16 tys. pracowników.

bg
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.