Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w fabryce Opla

6 sierpnia związki zawodowe podpisały z zarządem gliwickiej fabryki Opla porozumienie kończące trwający w zakładzie spór zbiorowy. Pracodawca m.in. wycofał się z wprowadzonego jednostronnie sześciodniowego tygodnia pracy dla pracowników wydziału tłoczni oraz zobowiązał się do rozpoczęcia rozmów nad regulaminem pracy.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku tych negocjacji. Udało  nam się osiągnąć kompromis we wszystkich punktach sporu zbiorowego. Teraz możemy spokojnie przygotować się do produkcji nowego modelu samochodu – powiedział po zakończeniu rozmów Mariusz Król, przewodniczący Solidarności w General Motors Manufacturing Poland (GMMP).

Zgodnie z zapisami porozumienia zarząd spółki wycofał się z wprowadzonego bezterminowo i z pominięciem uzgodnień ze związkami zawodowymi sześciodniowego tygodnia pracy na wydziale tłoczni. W ocenie związkowców system ten negatywnie odbijał się na życiu rodzinnym pracowników oraz powodował przeciążenie pracą – Uzgodniliśmy, że w związku z uruchamianiem produkcji nowego modelu sześciodniowy tydzień pracy na wydziale tłoczni będzie obowiązywał jedynie okresowo, do 31 grudnia 2016 roku. System ten nie będzie jednak obejmował niedziel i świąt. Dodatkowo pracownicy pracujący w tym systemie otrzymają dodatek miesięczny w wysokości 140 zł brutto bez względu na to, czy w danym miesiącu pracowali w soboty, czy też nie – tłumaczy przewodniczący.

W drugim punkcie porozumienia pracodawca zobowiązał się, że do 1 listopada 2015 roku uzgodni ze związkami zawodowymi zasady zmian harmonogramów dla pozostałej części pracowników nieobjętych sześciodniowym tygodniem pracy. – Z kolei ci pracownicy, którzy od marca do czerwca pracowali w soboty w wyniku zmian jednostronnie wprowadzonych przez pracodawcę, dostaną w ramach rekompensaty dzień lub dwa dni dodatkowego płatnego urlopu w zależności od liczby sobót, które przepracowali – wyjaśnia szef zakładowej „S”.

Kolejny punkt porozumienia dotyczy rozpoczęcia negocjacji na temat regulaminu pracy w GMMP. – Do tych rozmów powrócimy we wrześniu. W porozumieniu znalazł się zapis, zgodnie z którym, będziemy chronologicznie omawiać kolejne rozdziały regulaminu, które po ustaleniu od razy będą wchodzić w życie – mówi Mariusz Król.

Zgodnie z dokumentem podpisanym przez centrale związkowe i zarząd GMMP w firmie ma zostać również  uruchomiony specjalny program dla pracowników w grupie wiekowej 50+, którego treść zostanie uzgodniona ze związkami zawodowymi. Od 1 stycznia 2017 roku pracownicy otrzymają również dodatkową pięciominutową przerwę w pracy.
 
Spór zbiorowy w fabryce Opla trwał od 23 czerwca. 24 lipca po fiasku rokowań w ramach sporu zbiorowego zakład został oflagowany. Związkowcy zapowiedzieli eskalację akcji protestacyjnych do strajku włącznie, jeżeli zarząd firmy nie spełni ich postulatów.  

GMMP zatrudnia ok. 4 tys. pracowników. W fabryce trwają przygotowania do wdrożenia produkcji Opla Astry piątej generacji.

łk
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.