Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w Bitronie. Koniec sporu, będą podwyżki

„Solidarność” z sosnowieckiego Bitronu podpisała 5 marca porozumienie z zarządem spółki w sprawie tegorocznych podwyżek płac. Tym samym zakończył się trwający od stycznia spór zbiorowy w zakładzie, a groźba strajku, za którym w ubiegłotygodniowym referendum opowiedziała się większość załogi, została zażegnana.
 
Zgodnie z zapisami porozumienia stawki godzinowe pracowników wzrastają o 2 zł brutto. Wynagrodzenia zasadnicze tych osób, które nie pracują w systemie godzinowym, będą wyższe o 336 zł brutto miesięcznie. Podwyżki obowiązują od 1 stycznia tego roku, co oznacza, że pracownicy otrzymają w marcu wyrównanie za styczeń i luty.
 
– Jestem zadowolona z tego porozumienia, choć nie są to sumy, od których zaczynaliśmy negocjacje. Ale tak się nigdy nie zdarza. My postulowaliśmy 5 zł brutto podwyżki, z kolei zarząd był skłonny podwyższyć stawki zaledwie o 40 gr. Myślę, że kompromis, jaki zawarliśmy, jest korzystny dla obu stron – podkreśliła Izabela Będkowska, przewodnicząca „Solidarności” w Bitron Poland w Sosnowcu. – Negocjując wysokość podwyżek, braliśmy też pod uwagę obecną kondycję firmy i sytuację na rynku. Nie można być oderwanym od rzeczywistości. Cieszę się, że udało się uniknąć konieczności zaostrzania akcji protestacyjnej i że mogliśmy w duchu dialogu dojść do porozumienia – dodała.
 
Obok podwyżek wynagrodzeń w porozumieniu zawarto też uzgodnienia dotyczące warunków pracy, m.in. dodatkowych przerw podczas pracy w podwyższonej temperaturze, czy skrócenia czasu rozpatrywania wniosków urlopowych. 
 
W porozumieniu strona społeczna zobowiązała się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie będzie wszczynać sporów zbiorowych w zakładzie. 
 
Bitron Poland w Sosnowcu zatrudnia przeszło 1060 osób. Firma produkuje podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD.
 
ny
 

Dodaj komentarz