Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie przedwyborcze w Chorzowie

29 października Rada Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność Miasta Chorzów podpisała porozumienie o współpracy z chorzowskim Komitetem Prawa i Sprawiedliwości. Samorządowcy z tego ugrupowania zadeklarowali, że po wyborach samorządowych wspólnie ze związkowcami będą rozwiązywać problemy mieszkańców miasta. Poparcie Solidarności uzyskał także kandydat PiS na prezydenta Chorzowa Grzegorz Krzak.

– To porozumienie otwiera możliwość rzeczywistej współpracy z przedstawicielami Rady Miasta, przekazywania naszych opinii oraz wnoszenia istotnych tematów do dyskusji na forum rady – mówi Karol Pluszczyk, przewodniczący terenowych struktur Solidarności w Chorzowie. Jego zdaniem dotychczasowa współpraca Solidarności z władzami miasta i radnymi była niewystarczająca. – Spotkania odbywały się tylko na nasz wniosek, prowadziliśmy rozmowy, ale często nic z nich nie wynikało – dodaje.

Porozumienie między Solidarnością, a samorządowcami PiS dotyczy m.in. polityki zatrudnienia i bezrobocia, warunków i poziomu życia mieszkańców, sfery socjalnej, oświaty, a także opieki zdrowotnej i lokalnego transportu zbiorowego. – Strony niniejszego porozumienia będą wspólnie podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji bytowej mieszkańców miasta Chorzowa, wypracowywać własną politykę przeciwdziałania bezrobociu – tak brzmi jeden z zapisów dokumentu.

Karol Pluszczyk podkreśla, że jednym z najważniejszych zadań będzie utworzenie przy Radzie Miasta komisji, która zajmie się problemami bezrobocia i tworzeniem nowych miejsc pracy. – Przemysł w mieście upada i nikt się tym nie zajmuje. Stawia się tylko na handel, ciągle budowane są nowe markety, ale miejsca pracy w firmach produkcyjnych nie powstają. Problemem jest też podupadanie już istniejących zakładów takich jak Huta Batory, czy Huta Kościuszko. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z samorządowcami będziemy mogli pomóc zatrudnionym w nich pracownikom – mówi.

Przedstawiciele Solidarności i PiS uzgodnili, że raz na kwartał będą się spotykać i rozmawiać o bieżącej sytuacji w mieście, inicjatywach samorządowców z tego ugrupowania oraz planowanych przez nich działaniach. Związkowcy będą mieli możliwość wyrażenia swoich opinii dotyczących poruszanych tematów. Podobne spotkania będą organizowane z Grzegorzem Krzakiem, jeśli zostanie wybrany na stanowisko prezydenta Chorzowa. Jedno z takich spotkań poświęcone zostanie budżetowi miasta na kolejny rok.

Karol Pluszczyk zaznacza, że związkowcy będą uważnie przyglądać się działaniom podejmowanym przez samorządowców z komitetu PiS. – Jeśli nie dotrzymają warunków porozumienia, poinformujemy o tym mieszkańców miasta. Będziemy ich sprawdzać, tak jak związek sprawdzał polityków przed wyborami parlementarnymi – zapowiada Pluszczyk.

aga

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *