Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie programowe „Solidarności” z prezydentem

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała 5 maja w Warszawie umowę programową z prezydentem Andrzejem Dudą. Związek udzielił poparcia obecnej głowie państwa w nadchodzących wyborach prezydenckich. 
 
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda wskazał,  że nowa umowa programowa jest kontynuacją dokumentu podpisanego przez Komisję Krajową w 2015 roku z ówczesnym kandydatem na urząd prezydenta Andrzejem Dudą. Podkreślił jednak, że w ostatnich 5 latach współpraca związku z prezydentem wielokrotnie wykraczała poza treść tamtej umowy. – Przez te pięć lat zawsze mogliśmy w trudnych sytuacjach liczyć na pana prezydenta – powiedział Piotr Duda podczas uroczystości, która odbyła się w warszawskim biurze Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
 
Do umowy z 2015 roku nawiązał w swoim wystąpieniu również prezydent Andrzej Duda. – Dla mnie te 5 lat było czasem zmieniania Polski zgodnie z literą porozumienia z 2015 roku, bo ono ujęło te najważniejsze aspekty, wyrażane przez ludzi, których spotkałem – powiedział prezydent. 
 
Prezydent Duda wymienił propracownicze i prospołecznych postulaty, które zostały zrealizowane w trakcie jego prezydentury. Wśród nich wyliczył m.in. obniżenie wieku emerytalnego, waloryzację emerytur i 13. emeryturę, program „500+” oraz podwyższenie płacy minimalnej. – To pokazuje, jak zmienialiśmy, współdziałając ze sobą, sytuację przeciętnej polskiej rodziny, polskiego pracownika – zaznaczył prezydent.  
 
Szef związku podziękował prezydentowi za zrealizowanie – jak to określił – najważniejszego punktu umowy sprzed 5 lat dotyczącego przywrócenia wieku emerytalnego podwyższonego przez koalicję rządzącą PO-PSL. Przypomniał, że było to powiązane z emeryturami stażowymi, które jednak nie znalazły przychylności większości parlamentarnej. – Dlatego w nowej umowie programowej konsekwentnie wpisujemy i dzisiaj z panem prezydentem podpiszemy emerytury stażowe – mówił  Piotr Duda.  
 
W nowej umowie programowej zawartej z „Solidarnością” prezydent Andrzej Duda zadeklarował również m.in. utrzymanie obecnych programów społecznych, działania na rzecz wprowadzenia tzw. dodatku solidarnościowego dla osób, które straciły pracę w wyniku epidemii COVID-19, dążenie do wzmacniania roli i promocji zawierania układów zbiorowych pracy czy zwiększenie uprawnień obywateli w ramach demokracji bezpośredniej. W zamian Komisja Krajowa „S” udzieliła obecnemu prezydentowi oficjalnego poparcia w walce o reelekcję.  – Jeśli chcemy utrzymać wszystkie propracownicze rozwiązania, to jedyny człowiek, który jest w stanie dać na tę gwarancje to obecny prezydent Andrzej Duda – podkreślił przewodniczący NSZZ „Solidarność”. 
 
and
źródło foto:solidarnosc.org.pl
 

Dodaj komentarz