Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie postojowe w AMP

Związki zawodowe działające w ArcelorMittal Poland podpisały z zarządem spółki porozumienie dotyczące tzw. przestoju ekonomicznego. Dzięki temu spółka będzie mogła skorzystać ze wsparcia w ramach rządowej Tarczy Anykryzysowej. 
 
– Sytuacja naszej spółki i całej branży hutniczej jest trudna od wielu miesięcy. Epidemia koronawirusa i związane z nią spowolnienie gospodarcze jeszcze ją pogorszyło. Podpisaliśmy porozumienie, które zabezpiecza interesy pracowników. Zawiera ono warunki znacznie lepsze niż minima zapisane w rządowej Tarczy – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.
 
Porozumienie podpisane 29 kwietnia obejmuje okres od 1 maja do 31 lipca. Reguluje ono m.in. wynagrodzenia pracowników skierowanych na postojowe w czasie kryzysu wynikającego z epidemii Covid-19.  Zgodnie z zapisami dokumentu pracownik w czasie postoju będzie otrzymywał 80 proc. wynagrodzenia, gdy łączny okres postojowego nie przekracza 14 dni roboczych. Gdy będzie to od 15 do 24 dni roboczych, wynagrodzenie wyniesie 75 proc. Od 25 do 40 dni roboczych wynagrodzenie postojowe wyniesie 70 proc., a powyżej 40 dni roboczych 60 proc. pełnego wynagrodzenia danego pracownika. Warto tutaj zaznaczyć, że zgodnie z Tarczą Antykryzysową pracodawcy mogą obniżyć wynagrodzenie pracownika w czasie przestoju nawet o połowę. Warunki wynegocjowane przez związki zawodowe z AMP są więc znacznie korzystniejsze dla załogi.  
Porozumienie nie oznacza, że zakłady należące do AMP przerywają produkcję. Jak wskazuje Jerzy Goiński, instalacje w hucie w Dąbrowie Górniczej oraz pozostałych zakładach koncernu działających w województwie śląskim pracują w normalnym trybie. – Postojowe dotknie  znacznej części pracowników biurowych. Zdecydowana większość pracowników produkcyjnych normalnie chodzi do pracy przy zachowaniu wszystkich procedur bezpieczeństwa. Oczywiście są one niezbędne, ale sprawiają też, że bardzo ciężka praca hutników jest jeszcze cięższa  – tłumaczy przewodniczący.
 
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. W skład spółki wchodzi pięć hut: w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice. Łącznie AMP zatrudnia ponad 10 tys. pracowników. Kolejne 4 tys. osób pracuje w spółkach zależnych. 

łk

Dodaj komentarz