Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w Yazaki w Mikołowie

300 zł brutto – co najmniej o taką kwotę wzrosły wynagrodzenia zasadnicze w spółce Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie. Wyższe wypłaty wpłyną na konta pracowników zakładu do 10 lutego. Wynegocjowane przez „Solidarność” podwyżki obowiązują od 1 stycznia.

Porozumienie dotyczące wzrostu płac przedstawiciele „S” podpisali z pracodawcą 27 stycznia. – Jesteśmy zadowoleni. Uważam, że wynegocjowaliśmy bardzo dobre porozumienie, choć na początku nasze oczekiwania były nieco wyższe. Udało się nam osiągnąć kompromis bez konieczności wszczynania sporu zbiorowego. Rozmowy trwały cztery miesiące, ale były dobre i merytoryczne, z czego bardzo się cieszymy – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicząca „Solidarności” w mikołowskiej spółce.

Porozumienie obowiązuje od 1 stycznia. Zgodnie z zapisami tego dokumentu stawki zasadnicze wszystkich pracowników firmy wzrosły o 300 zł brutto. Jednak w rzeczywistości podwyżki są wyższe. Wynagrodzenia części osób zostały podniesione nawet o 600 zł brutto. To łączny efekt wzrostu płac wynegocjowanego przez „S”, zmian wprowadzonych do tabeli zaszeregowania oraz podniesienia płacy minimalnej. – Obecnie minimalne wynagrodzenie zasadnicze w zakładzie wynosi już 3350 zł brutto – dodaje przewodnicząca zakładowej „Solidarności”.

Ponadto podczas rozmów wynegocjowano podwyżkę premii, którą wszyscy pracownicy spółki otrzymają z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wzrośnie o 150 zł, do kwoty 950 zł na rękę.

Związkowcy uzgodnili także z pracodawcą termin rozpoczęcia kolejnych rozmów płacowych. – Już w połowie maja usiądziemy do stołu i będziemy rozmawiać o kolejnych podwyżkach, które mają wejść w życie od 1 lipca – zaznacza Katarzyna Grabowska. Oprócz zbiorowych podwyżek wynagrodzeń, rozmowy mają dotyczyć indywidualnych przeszeregowań pracowników, które zostały zawieszone do końca 2022 tego roku .

Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie produkuje samochodowe wiązki elektryczne. Zakład zatrudnia ok. 680 osób. Do „Solidarności” należy ponad połowa pracowników firmy.

aga
źródło foto: pixaby.com/CC0