Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w Węglokoks Energia ZCP w Rudzie Śląskiej

Związki zawodowe działające w spółce Węglokoks Energia ZCP w Rudzie Śląskiej podpisały we wtorek porozumienie z zarządem firmy w sprawie wzrostu tegorocznych wynagrodzeń.   – Udało nam się wynegocjować podwyżki płac na podobnym poziomie jak w pozostałych spółkach ciepłowniczych grupy, czyli po 135 zł brutto miesięcznie dla każdego pracownika – poinformował Dariusz Gierek, przewodniczący Solidarności w grupie Węglokoks Energia.

Porozumienie zakończyło trwający od kilku miesięcy spór zbiorowy w przedsiębiorstwie. – W lutym tego roku prezes Węglokoks Energia ZCP, bez konsultacji ze stroną społeczną podjął decyzję o podwyżce wynagrodzeń, ale tylko dla części załogi. Części ludzi przyznał po kilkadziesiąt złotych brutto, niektórym nawet po 200 zł, ale przeszło  jedna trzecia załogi nie otrzymała nic. Sprzeciwiliśmy się temu skrajnie niesprawiedliwemu i niczym nieuzasadnionemu podziałowi. Gdy kolejne negocjacje nie przynosiły skutku, wszczęliśmy spór zbiorowy z pracodawcą – mówi Dariusz Gierek.

Ostatecznie po kilku miesiącach rozmów, a następnie mediacji strony osiągnęły kompromis. – Przede wszystkim udało się przekonać zarząd, aby sprawiedliwie potraktował całą załogę, bo wszyscy pracownicy rzetelnie pracują na wynik finansowy firmy. Po drugie wynegocjowaliśmy też, że wyższe płace obowiązują od 1 stycznia tego roku – podkreśla Gierek. – To oznacza, że ta część załogi, która otrzymała w lutym np. podwyżki po 70 zł brutto, otrzyma wyrównanie do kwoty 135 zł brutto za pierwsze 8 miesięcy tego roku. Ta grupa, której w lutym prezes nie przyznał podwyżek, otrzyma pełne wyrównanie, licząc od 1 stycznia 2016 roku. Z kolei te osoby, którym prezes w lutym dał podwyżki przewyższające 135 zł bruttu, otrzyma wyrównanie tylko za styczeń – wyjaśnia Gierek.

Węglokoks Energia Zespół Ciepłowni Przemysłowych w Rudzie Śląskiej zatrudnia blisko 170 osób. Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją energii cieplnej zarówno dla zakładów przemysłowych, jak i odbiorców indywidualnych. Przedsiębiorstwo jest częścią grupy Węglokoks Energia, w skład której wchodzą jeszcze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej i Węglokoks Energia NSE w Brzeszczach. W obu tych spółkach podwyżki płac udało się wynegocjować związkom zawodowym już na początku roku, odpowiednio po 150 i 135 zł brutto dla każdego pracownika.

ny
źródło foto:węglokoksenergia.pl/materiały prasowe

 

Dodaj komentarz