Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w Tauron Ciepło

Od 1 maja wzrosną płace zasadnicze w spółce Tauron Ciepło. Miesięczne zarobki pracowników będę wyższe średnio o  88,76 zł  brutto. Jednocześnie wraz z wypłatą za kwiecień pracownicy otrzymają jednorazową premię jako wyrównanie podwyżek za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia tego roku. Wysokość i sposób wypłaty tych podwyżek reguluje porozumienie płacowe zawarte 4 kwietnia pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem firmy.

– Długo czekaliśmy na to porozumienie i cieszymy się, że w końcu zostało podpisane. Dla nas szczególnie ważne jest to, że w dokumencie zawarty został zapis dotyczący wyrównania podwyżek od 1 stycznia w formie jednorazowej premii – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło. Ustalenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach zależnych Grupy Tauron zawarte zostały w listopadzie ubiegłego roku, jednak negocjacje w sprawie podwyżek w Tauron Ciepło się przeciągały. – Poprzedni zarząd naszej spółki pozorował dialog społeczny. Negocjacje w różnych sprawach toczyły się latami, bez efektu. Po zmianie zarządu powraca dialog, powoli staramy się nadrabiać zaległości – dodaje przewodniczący.

Podkreśla, że porozumienie w sprawie tegorocznych podwyżek to nie jedyne uzgodnienie zawarte w ostatnich tygodniach z nowym zarządem firmy. – Po dwóch latach oczekiwania wreszcie podpisaliśmy porozumienie dotyczące bonów na posiłki profilaktyczne dla pracowników. W końcu, po roku czekania podpisaliśmy też porozumienie dotyczące zasad funkcjonowania społecznych inspektorów pracy – wylicza Tadeusz Nowak.

Dodaje, że ponadto w odpowiedzi na wystąpienie Solidarności zarząd zadeklarował, iż rozważy możliwość zwiększania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tak, aby objąć nim również emerytowanych pracowników spółki. Kierownictwo firmy pozytywnie odpowiedziało też na apel związku dotyczący rozważenia utrzymania działalności zakładowej przychodni, którą pierwotnie planowano zlikwidować po 30 czerwca tego roku.

– Nowy zarząd próbuje pokazać, że będzie starał się traktować związki zawodowe po partnersku. My jednak jesteśmy ostrożni, bo oprócz tych pozytywnych sygnałów, mamy też niepokojące informacje dotyczące przygotowywania bez konsultacji ze związkami zawodowymi przekształceń strukturalno-organizacyjnych w firmie. Dla nas jest oczywiste, że jeśli zarząd podejmuje jakieś działania w tajemnicy przed związkami zawodowymi, to są to zwykle działania szkodliwe dla pracowników – podkreśla przewodniczący.

Spółka Tauron Ciepło zatrudnia około 1650 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Tychy, EC Bielsko-Biała oraz EC Kamienna Góra.

ny

 

Dodaj komentarz