Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w spółce IZO-ERG

Na początku kwietnia związki zawodowe działające w Zakładach Tworzyw Sztucznych IZO-ERG w Gliwicach podpisały porozumienie płacowe z pracodawcą. Wynagrodzenia zasadnicze w firmie wzrosły o 3,45 proc., czyli średnio o ponad 100 zł na osobę. Wyższe wypłaty wraz z wyrównaniem od stycznia wpłynęły na konta pracowników 6 kwietnia.

Weronika Mielnik, przewodnicząca zakładowej Solidarności podkreśla, że negocjacje płacowe rozpoczęły się w lutym i były bardzo trudne. – W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy znajduje się zapis stanowiący o tym, że wzrost wynagrodzeń uzależniony jest od inflacji, a w Polsce od wielu miesięcy mamy deflację. Z tego względu pracodawca nie chciał się zgodzić na jakikolwiek wzrost płac. My z kolei argumentowaliśmy, że spółka znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej, wypracowała zysk, w którym pracownicy powinni partycypować. Ostatecznie osiągnęliśmy kompromis – wyjaśnia przewodnicząca. Zaznacza jednak, że w ocenie strony związkowej rozmowy płacowe na ten rok nie zostały jeszcze definitywnie zakończone. – Uwzględniając sytuację finansową spółki, w drugim półroczu wystąpimy do pracodawcy z kolejnymi postulatami płacowymi, najprawdopodobniej będą one dotyczyły podwyższenia premii – dodaje Mielnik.

Gliwicka firma wytwarza tworzywa sztuczne dla przemysłu elektromaszynowego. Jak podkreśla przewodnicząca Solidarności, zdecydowana większość produkcji trafia na eksport, głównie do Szwecji, Niemiec i Japonii.

W spółce zatrudniającej ok. 270 pracowników działają dwa związki zawodowe, ale dominującym jest Solidarność, do której należy ponad 55 proc. załogi.

ak
źródło foto:pixabay.com/CC0

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.