Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w Służbie Więziennej

Średnio o 1330 zł brutto wzrosną uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej. 29 lutego przedstawiciele związków zawodowych podpisali z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej porozumienie płacowe w sprawie sposobu realizacji podwyżek wynagrodzeń w 2024 roku.

– Tegoroczna waloryzacja wynagrodzeń w więziennictwie, podobnie jak w całej sferze budżetowej została ustalona na poziomie 20 proc. Naszym zadaniem było wynegocjowanie takiego sposobu podziału tych środków, aby był on jak najbardziej korzystny dla funkcjonariuszy. Oceniamy, że udało się osiągnąć 90 proc. tego, co zamierzaliśmy – mówi Marcin Kulig, skarbnik Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” i szef związku w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju.

Jak zaznacza Marcin Kulig, oprócz obligatoryjnego wzrostu uposażeń zasadniczych o 20 proc., strony ustaliły dodatkową podwyżkę tego najważniejszego składnika wynagrodzenia o 210 zł brutto. Ponadto pracodawca i przedstawiciele pracowników uzgodnili, że kwota dodatku za stopień służbowy wzrośnie 200 zł brutto. – W skład miesięcznego wynagrodzenia funkcjonariuszy Służby Więziennej wchodzi szereg dodatków, część z nich jest ściśle powiązana z uposażeniem zasadniczym. Kiedy wzrasta uposażenie zasadnicze, to również wzrastają inne elementy uposażenia, dzięki temu co roku wynagrodzenia funkcjonariuszy będą się zmieniać – mówi związkowiec.

Marcin Kulig zwraca uwagę, że w więziennictwie podobnie jak w innych służbach mundurowych z jednej strony mamy do czynienia z problemem wakatów i żmudnego poszukiwania chętnych do tej trudnej służby, z drugiej zaś pojawia się, występujące praktycznie w całej budżetówce, zjawisko spłaszczenia wynagrodzeń, które budzi poczucie niesprawiedliwości i demotywuje funkcjonariuszy z dłuższym stażem lub szerszym zakresem odpowiedzialności. – Dzięki dodatkom istnieje pole do pewnej regulacji wysokości płac tak, aby to zjawisko spłaszczania wynagrodzeń ograniczać. Formułując zapisy porozumienia, dążyliśmy do tego, aby wysokość płac i dodatków płacowych była właściwie powiązana z zakresem odpowiedzialności i stażem – podkreśla szef „Solidarności” w jastrzębskim Zakładzie Karnym.

Według zapewnień pracodawcy wyższe wynagrodzenia wpłyną na konta funkcjonariuszy w kwietniu.

W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie z kierownictwem Służby Więziennej odnośnie wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Według danych za 2019 rok w Polsce istnieje 46 aresztów śledczych i 84 zakładów karnych, w których służbę pełni prawie 30 tyś. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

ny