Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w rybnickich wodociągach

Gwarancje corocznego wzrostu wynagrodzeń do 2024 roku oraz jednorazowa nagroda w wysokości 1500 zł brutto – to najważniejsze zapisy porozumienia podpisanego z pracodawcą przez „Solidarność” działającą w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku.

Dokument został podpisany 21 września. Jeden z jego zapisów zapewnia pracownikom spółki minimalne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń przez 3 najbliższe lata. Od 2022 roku do 2024 roku mają one rosnąć corocznie co najmniej o 2,2-2,5 proc. – Do 30 września każdego roku będziemy się spotykać z pracodawcą i negocjować wysokość podwyżek, wychodząc od wskaźników zapisanych w porozumieniu – informuje Marek Frelich, przewodniczący „Solidarności” w rybnickich wodociągach.

Jak podkreśla, w kwietniu tego roku pracodawca podniósł fundusz wynagrodzeń o 2,66 proc. i przyznał pracownikom podwyżki. – Domagaliśmy się prawie dwukrotnie wyższego zwiększenia funduszu wynagrodzeń, ale nie było na to szans. Podczas rozmów pracodawca podkreślał, że nie ma środków – mówi przewodniczący zakładowej „S”. Ostatecznie strona związkowa przystała na podniesienie stawek zasadniczych o 50 zł brutto dla wszystkich pracowników z wyrównaniem od 1 lipca tego roku i jednorazową nagrodę w wysokości 1500 zł brutto. Podwyżki zostaną wypłacone wraz z wynagrodzeniem za listopad, natomiast nagroda wpłynie na konta pracowników do 10 października. – Mamy nadzieję, że ta nagroda przynajmniej częściowo zrekompensuje pracownikom brak większych podwyżek – dodaje.

Zgodnie z zapisami porozumienia, w spółce rozpoczną się także rozmowy dotyczące zmian w regulaminie wynagradzania. – Domagamy się wprowadzenia dodatków za pracę w soboty, niedziele i święta – informuje przewodniczący zakładowej „Solidarności”.

W rybnickich wodociągach zatrudnionych jest ok. 260 osób.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0