Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w Ramecie

29 października związki zawodowe w  Spółdzielni Meblarskiej Rameta w Raciborzu podpisały porozumienie płacowe z pracodawcą. Zgodnie z jego zapisami wynagrodzenia pracowników zakładu będą co roku wzrastać o kwotę stanowiącą od 3 proc. do 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Negocjacje płacowe w Ramecie trwały blisko pół roku. Porozumienie wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku. Pracownicy spółdzielni otrzymają podwyżki wraz ze styczniową wypłatą . – Pracodawca wskazując na trudności ekonomiczne zakładu chciał zastąpić coroczne podwyżki płac dla całej załogi podwyżkami indywidualnymi. Środki na wzrost wynagrodzeń miały trafiać do kierowników poszczególnych działów.  Oni mieli oceniać, których pracowników ma objąć wzrost wynagrodzeń. Ostatecznie udało nam się wynegocjować utrzymanie corocznych podwyżek dla wszystkich pracowników na kompromisowych zasadach. – wyjaśnia Lesław Żurakowski, przewodniczący zakładowej Solidarności.

Informuje, że zgodnie z zapisami porozumienia płacowego w każdym roku pracownicy Ramety będą otrzymywać zróżnicowane podwyżki od 3 proc. do 10 proc. brutto naliczane od  minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Ich wysokość uzależniona będzie od wydajności pracy, a także od absencji chorobowych danego pracownika. – Naszym zdaniem takie rozwiązanie jest sprawiedliwe. Liczymy też, że te indywidualne zasady przyznawania podwyżek zmotywują niektórych ludzi do większej aktywności w pracy  – podkreśla przewodniczący.

Spółdzielnia Meblarska „Rameta” w Raciborzu funkcjonuje jako zakład pracy chronionej. Zatrudnia blisko 600 pracowników. Firma produkuje meble tapicerowane.

bea
źródło foto:flickr.com/ArekOlek

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.