Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w KHW

5 proc. podwyżki do stawki osobistego zaszeregowania gwarantuje pracownikom Katowickiego Holdingu Węglowego porozumienie podpisane przez reprezentatywne organizacje związkowe i zarząd spółki. Porozumienie kończy rozpoczęty w maju spór zbiorowy z pracodawcą.

Porozumienie częściowo zaspokaja żądania związkowców, którzy domagali się 10-procentowych podwyżek oraz likwidacji motywacyjnego systemu wynagradzania. – W kwestii wzrostu płac zdecydowaliśmy się na kompromis, ale jesteśmy nim usatysfakcjonowani, bo podwyżki stawki osobistego zaszeregowania nie było w KHW od 2008 r. Od jej wysokości automatycznie wzrasta też wysokość premii, karty górnika, dodatki nocne i zmianowe – wyjaśnia Piotr Czypionka, wiceprzewodniczący Solidarności w KHW ds. finansowych.

Strony porozumienia zobowiązały się do przeprowadzenia po 30 września analiz wyników produkcyjno-finansowych osiągniętych przez Holding, na podstawie których określą ostateczną wysokość wzrostu wynagrodzeń. Kierownictwo spółki nie wyraziło zgody na likwidację motywacyjnego systemu wynagradzania.

– KHW jest jedyną spółką węglową, w której funkcjonuje układ zbiorowy pracy. W nim zapisane zostało, że pracownik opłacany jest dniówkowo, a nie akordowo. Pracownik daje do pracy swoje ręce, a rolą kierownictwa jest wykorzystanie ich przez 7,5 godziny. Źle opracowane plany techniczno-ekonomiczne nie mogą niekorzystnie odbijać się na wynagrodzeniach pracowników. Dlatego chcemy odejścia od systemu akordowego, który nie odzwierciedla faktycznego wysiłku i nakładu pracy w kopalniach KHW – mówi Piotr Bienek, przewodniczący Solidarności w kopalni Śląsk.
 

Dodaj komentarz