Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w JSW

Od września wynagrodzenia pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej wzrosną o 1,6 proc., co razem z lipcową podwyżką o 3,4 proc. oznacza wzrost płac w tym roku o 5 proc. – to najważniejszy zapis porozumienia podpisanego 13 września przez reprezentatywne związki zawodowe i zarząd spółki. Pracownicy otrzymają również jednorazowe nagrody.

Poniedziałkowe porozumienie kończy spór zbiorowy dotyczący obowiązywania porozumienia w zakresie wzrostu płac w 2020 roku, a także kończy etap rokowań w sporze zbiorowym dotyczącym wzrostu płac w 2021 roku.

Zgodnie z zapisami dokumentu oprócz wzrostu wynagrodzeń w łącznej wysokości 5 proc. pracownikom JSW wypłacona zostanie jednorazowa nagroda. Jej wysokość będzie uzależniona od stanowiska pracy. Pracownicy zatrudnieni pod ziemią dostaną 4,3 tys. zł brutto, osoby pracujące w zakładach przeróbki mechanicznej węgla 3,5 tys. zł brutto, a pozostali pracownicy 3,1 tys. zł brutto. Nagrody trafią na konta pracowników 1 października.

Kolejny punkt porozumienia wynegocjowanego przez trzy reprezentatywne centrale związkowe w JSW, czyli NSZZ „Solidarność”, ZZ Kadra i Związek Zawodowy Górników dotyczy zwiększenia od 1 października wartości przysługujących górnikom posiłków profilaktycznych do 21 zł za każdy przepracowany dzień.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. W kopalniach i zakładach spółki zatrudnionych jest łącznie 22 tys. pracowników.

łk