Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w Hucie Łabędy

Wypłata dwóch dodatkowych premii za wyniki firmy w łącznej wysokości 1260 zł brutto oraz przesunięcie części środków z comiesięcznych premii do płacy zasadniczej – to najważniejsze punkty porozumienia płacowego zawartego 17 marca pomiędzy zarządem Huty Łabędy a związkami zawodowymi.
 
Zgodnie z zapisami porozumienia w Hucie Łabędy ustanowione zostały dwie dodatkowe premie za  wyniki firmy w II i III kwartale. Do tej pory pracownicy w ciągu roku otrzymywali tylko dwie premie ze wyniki:  za I kwartał po 500 zł brutto i za IV kwartał po 1000 zł brutto.   
 
Podczas negocjacji płacowych związkowcy przekonali też pracodawcę do włączenia do płac zasadniczych części środków z comiesięcznych premii pracowników wynoszących 820 zł brutto. Od 1 kwietnia do płac zasadniczych przesunięto 600 zł brutto, zaś comiesięczna premia będzie wynosić 220 zł brutto. –  W efekcie wynagrodzenia pracowników wzrosną. Od płacy zasadniczej naliczane są wszystkie jej pochodne. Natomiast premia nie ma żadnego wpływu na te elementy płacowe – wyjaśnia Czesław Ryś, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność w Hucie Łabędy.
 
Od 1 kwietnia w hucie wzrosły dodatki płacowe: nagrody jubileuszowe, dodatki do Karty Hutnika, za staż pracy, dodatek za pracę w systemie zmianowym oraz za szkodliwe warunki pracy.  O ich wysokości decydować będą  indywidualne stawki pracowników oraz wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Strony uzgodniły też, termin wypłaty nagrody z okazji Dnia Hutnika wynoszącej 2900 zł brutto. Pracownicy otrzymają to świadczenie do 10 maja. 
 
Równolegle z rozmowami płacowymi w Hucie Łabędy międzyzakładowa Solidarność prowadziła negocjacje w gliwickim Zakładzie Energo-Mechanicznym Łabędy, spółce, należącej do Grupy Kapitałowej Huta Łabędy. W wyniku wynegocjowanego porozumienia pensje pracowników tego zakładu wzrosną o 200 zł brutto. 
 
Huta Łabędy zatrudnia ok. 470 pracowników. W całej Grupie Kapitałowej Huta Łabędy pracuje około 1000 osób.
 
bea
źródło foto:hutalab.com.pl/media
 
 

Dodaj komentarz