Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w Grupie Węglokoks Energia

Solidarność z Grupy Węglokoks Energia podpisała porozumienie płacowe z zarządem spółki, kończąc tym samym spór zbiorowy wszczęty w połowie września. – Rozmowy w sprawie podwyżek płac trwały od lutego. Paradoksalnie dopiero wszczęcie sporu zbiorowego pomogło nam sfinalizować ciągnące się miesiącami negocjacje – mówi Dariusz Gierek, szef Solidarności w Grupie Węglokoks Energia, a zarazem wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S”. 
 
Porozumienie przewiduje, że do 10 grudnia pracownicy administracyjni centrali Grupy otrzymają premie w wysokości 600 zł brutto, a od stycznia zwiększony zostanie o 1 proc.  fundusz wynagrodzeń w centrali. Ten wzrost zostanie przeznaczony głównie na podwyżki dla osób najmniej zarabiających. Większe podwyżki otrzymają pracownicy trzech spółek wchodzących  skład Grupy Węglokoks Energia: WE NSE w Brzeszczach, WE ZCP w Rudzie Śląskiej i WE ZUT w Rudzie Śląskiej. Do 10 grudnia zostaną im wypłacone premie wynoszące 600 zł brutto, a do 10 stycznia kolejne 600 zł. Jednocześnie od 1 stycznia stawki zasadnicze w tych trzech spółkach wzrosną o 50 zł miesięcznie. Ponadto od 1 maja około 20 proc. pracowników tych trzech spółek otrzyma dodatkowe podwyżki, średnio o ok. 200 zł brutto miesięcznie.  O tym, kto i jakie otrzyma podwyżki, będą decydować ich przełożeni.
 
– Trudno tu mówić o jakimś wielkim sukcesie, bo podwyżki wynoszące w sumie  ok. 2,5 proc. nie są tym, na co czekaliśmy. Niemniej mamy świadomość, że w obecnej sytuacji rynkowej, przy obecnych cenach węgla i kosztach zakupów uprawnień emisyjnych nie mieliśmy szans wynegocjować więcej – powiedział Dariusz Gierek. Zaznaczył, że zróżnicowanie wysokości podwyżek pomiędzy centralą a spółkami wynika z faktu, że średnie wynagrodzenia w centrali są dużo wyższe niż w pozostałych podmiotach. – Chcieliśmy, aby ta niewielka pula na podwyżki została podzielona tak, aby ci mniej zarabiający pracownicy, zyskali więcej – podkreślił Gierek.
 
W skład Grupy Węglokoks Energia wchodzą trzy spółki: WE NSE w Brzeszczach, WE ZCP i WE ZUT w Rudzie Śląskiej. Wraz z centralą Grupa WE zatrudnia ok. 550 pracowników.
 
ny
źródlo foto:materiały prasowe Grupy WE
 
 

Dodaj komentarz