Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w CMC Poland

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników CMC Poland w Zawierciu wzrosną w tym roku w sumie o 1310 zł brutto. Podwyżka w tej wysokości wejdzie w życie w dwóch transzach, w marcu i we wrześniu. Znaczący wzrost wynagrodzeń to tylko jeden z elementów porozumienia płacowego podpisanego przez przedstawicieli organizacji związkowych z pracodawcą 17 lutego.

Jak informuje Henryk Zwolan, przewodniczący „Solidarności” w CMC Poland w Zawierciu, w marcu wynagrodzenia zasadnicze zostaną podniesione łącznie o 810 zł brutto. Część tej kwoty, 510 zł brutto, to efekt wliczenia do stawek zasadniczych dwóch premii: wakacyjnej i świątecznej, wynoszących po 3010 zł brutto każda. – Rezygnacja z wypłaty premii jako odrębnego składnika i wliczenie ich do stawek zasadniczych to był postulat pracodawcy, który podkreślał, że zależy mu na znaczącym podniesieniu stawek zasadniczych – wyjaśnia Zwolan. Strona związkowa przystała na tę propozycję pod warunkiem, że w tym roku w ramach rekompensaty obie premie zostaną jeszcze wypłacone. W praktyce pracownicy otrzymają je podwójnie. Raz w stawkach zasadniczych, drugi raz jako oddzielne premie. – Tym samym będzie to podwójny zastrzyk finansowy dla domowych budżetów – podkreśla Henryk Zwolan. – Można powiedzieć, że dodatkowo w ramach rekompensaty za wliczenie premii wakacyjnej i świątecznej do stawek zasadniczych wypłacona będzie również wyższa premia kwartalna, która liczona będzie do wyższych stawek zasadniczych – dodaje. W sumie do końca 2022 roku z tego tytułu na konta pracowników CMC Poland wpłynie o 1220 zł brutto więcej.

Kolejna transza podwyżek wejdzie w życie 1 września. Wówczas płace zasadnicze zostaną podniesione o 500 zł brutto. Dodatek brygadowy wzrośnie o 60 zł miesięcznie, a dodatek zmianowy będzie wyższy o 30 zł. – W sumie wynagrodzenia zasadnicze wzrosną w tym roku o 15 proc., nie licząc wzrostu płac wynikającego z wliczenia premii wakacyjnej i świątecznej do stawek zasadniczych. W innych firmach nikt ludziom nawet takich podwyżek nie proponuje. Zdecydowana większość pracowników popiera rozwiązania, które wynegocjowaliśmy – mówi Henryk Zwolan.

Jak zaznacza przewodniczący zakładowej „S”, w marcu po wejściu w życie pierwszej transzy podwyżek, najniższe wynagrodzenie zasadnicze na produkcji będzie wynosiło 5,5 tys. zł brutto. Natomiast we wrześniu będzie to już 6 tys. zł brutto.

Podczas rozmów uzgodniono też wysokość nagrody wypłacanej z okazji branżowego święta, tzw. „małego hutnika”. W tym roku wyniesie ona 722 zł brutto.

Zawierciańska huta zatrudnia ok. 2,6 tys. osób. Jest to największy zakład wchodzący w skład CMC Poland.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0