Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w Bitron Poland

Wzrost stawek godzinowych o 2,20 zł brutto, podwyższenie premii frekwencyjnej, wprowadzenie nagród jubileuszowych oraz ograniczenie zatrudniania pracowników za pośrednictwem firm zewnętrznych – to tylko niektóre zapisy porozumienia płacowego podpisanego 17 lutego w spółce Bitron Poland w Sosnowcu. 
 
Wyższe pensje oraz wyrównanie za styczeń pracownicy firmy otrzymają wraz z wypłatą za luty.
– Jest to jedno z najlepszych porozumień, jakie do tej pory udało nam się wynegocjować. Praktycznie wszystkie nasze postulaty zostały zrealizowane. Najważniejsze jest to, że podwyższona zostanie stawka godzinowa, co pracownicy na pewno odczują w swoich portfelach – mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca zakładowej Solidarności. Zaznacza,
że podwyżką stawki godzinowej wynoszącą 2,20 zł brutto, objęta zostanie zdecydowana większość pracowników spółki, ok. 80 proc. Nie wzrosną jedynie płace tych pracowników administracyjnych i pośrednio produkcyjnych, którzy w tym lub w zeszłym roku otrzymali podwyżki bezpośrednio od pracodawcy. – Porozumienie będzie obowiązywało przez 18 miesięcy. Uzgodniliśmy, że przed upływem tego okresu rozpoczniemy następne rozmowy płacowe – dodaje przewodnicząca.
 
Kolejne zapisy dokumentu dotyczą premii frekwencyjnej, która zostanie podniesiona z 250
do 350 zł brutto miesięcznie. Oprócz tego jest przewidziany bonus zdrowotny w wysokości
500 zł brutto dla pracowników, którzy nie będą chorowali w ciągu najbliższych 5 miesięcy. Jednak jego wypłacenie uzależnione zostało od obniżenia wskaźników absencyjnych w firmie. Jak zaznacza Izabela Będkowska, sukcesem związku jest wprowadzenie zapisu dotyczącego premii frekwencyjnej do regulaminu wynagradzania. – Ta premia będzie funkcjonowała cały czas, a nie tylko do momentu zakończenia obowiązywania porozumienia – wyjaśnia.
 
Wprowadzenie nagród jubileuszowych i zmiany zasad wypłacania dodatku stażowego to kolejne zapisy porozumienia, na których skorzystają pracownicy spółki. Nagroda wypłacana
po 10 latach pracy będzie wynosiła 2,5 tys. zł, po 15 latach 3 tys. Po przepracowaniu 20 lat pracownik otrzyma 4 tys. zł. Z kolei dodatek stażowy w wysokości 20 zł za każdy rok pracy będzie naliczany do 20 lat pracy w spółce, a nie do 17 lat, jak to było do tej pory. To oznacza,
że po 20 latach pracy pracownik będzie otrzymywał dodatek w wysokości 420 zł brutto miesięcznie. 
 
Uzgodniono także, że dodatek za pracę w sobotę lub niedzielę wzrośnie z 90 do 100 zł.
Natomiast premie świąteczna i wakacyjna zostaną podniesione o 100 zł i będą wynosiły 1400
i 1700 zł brutto. Ponadto ich wysokość będzie waloryzowana co roku o 4 proc. Zapisy dotyczące premii świątecznej i wakacyjnej, podobnie jak premii frekwencyjnej, zostaną wprowadzone do regulaminu wynagradzania.
 
Rozmowy dotyczyły także zwiększenia liczby pracowników etatowych i ograniczenia zatrudniania za pośrednictwem firm zewnętrznych. Pracodawca zobowiązał się, że do momentu obowiązywania porozumienia, czyli w ciągu najbliższych 18-tu miesięcy, bezpośrednio w Bitronie zatrudnionych zostanie 150 nowych osób. Ponadto na maszynach końcowych, czyli tych, z których schodzą wyroby gotowe wysyłane do klientów, będą mogły pracować tylko osoby zatrudnione w Bitronie. – Pracodawca będzie mógł dopuścić do pracy
na tych maszynach pracowników z agencji pracy tymczasowej tylko wówczas, gdy uzyska
na to naszą zgodę – zaznacza Izabela Będkowska.
 
Bitron zajmuje się produkcją elementów do samochodów, m.in. przełączników, lusterek i klimatyzacji. W zakładzie powstają też komponenty do sprzętu AGD, np. blokady drzwiczek
oraz płytki elektroniczne do pralek i zmywarek. Firma jest także producentem elementów
do systemów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji w technologii HVAC. 

Spółka zatrudnia 705 etatowych pracowników. Do Solidarności należy ok. 250 osób.

 
ak
 

Dodaj komentarz