Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w ArcelorMittal Poland

W ciągu dwóch lat wynagrodzenia w ArcelorMittal Poland wzrosną średnio o ponad 400 zł brutto. 5 lutego zakładowe organizacje związkowe podpisały z pracodawcą porozumienie płacowe na lata 2018-2019.

Zgodnie z porozumieniem od stycznia płace zasadnicze wszystkich osób zatrudnionych w AMP zostały zwiększone o 120 zł brutto. Ta podwyżka oznacza wzrost pozostałych składników wynagrodzeń, takich jak: dodatek motywacyjny, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej. Wzrosną także składki odprowadzane przez pracodawcę na pracowniczy fundusz emerytalny oraz m.in. odprawy emerytalne. – Pracownik zyska miesięcznie średnio ponad 200 zł brutto – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland.

W kwietniu tego roku wejdą w życie także podwyżki indywidualne płac zasadniczych. Pula środków przeznaczonych na ten cel w przeliczeniu wynosi 30 zł na jednego zatrudnionego. – To oczywiście średnia. W praktyce będą to różne sumy. Dzięki puli na podwyżki indywidualne przełożeni będą mieli możliwość zniwelowania różnic płacowych w poszczególnych grupach zawodowych czy nagrodzenia wyróżniających się pracowników – podkreśla szef Solidarności w AMP, dodając, że te podwyżki przełożą się na kolejny wzrost pozostałych składników miesięcznych wynagrodzeń.

W porozumieniu zapisano także zmianę zasad wypłacania tzw. rocznej nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie spółki. Od 2018 roku nagroda ta w wysokości 250 zł brutto będzie wypłacana po zakończeniu każdego kwartału. Dodatkowo, jeżeli w danym kwartale osiągnięty zostanie zakładany wskaźnik EBITDA, każdy pracownik dostanie 100 zł. Możliwe będzie także podwyższenie tej kwoty, jeżeli wyniki finansowe będą lepsze niż planował pracodawca. Maksymalnie nagroda będzie mogła wynieść 420 zł. Nagrodę uzależnioną od uzyskania zakładanego zysku z działalności operacyjnej pracownicy AMP będą otrzymywali w maju, sierpniu, listopadzie i lutym następnego roku kalendarzowego.

Takie same zasady dotyczące wypłaty nagrody rocznej będą obowiązywały również w przyszłym roku. Płace zasadnicze, podobnie jak w 2018 roku wzrosną średnio o 150 zł brutto. 120 zł wyniosą podwyżki obligatoryjne dla wszystkich pracowników spółki. Średnio 30 zł zostanie przeznaczone na podwyżki indywidualne. Uwzględniona zostanie również inflacja. Jeżeli w 2018 roku jej wskaźnik przekroczy 2 proc., wówczas w przyszłym roku płace w ArcelorMittal Poland zostaną dodatkowo zwaloryzowane o 1 proc. za każdy wzrost wskaźnika inflacji o 0,1 proc. (Maksymalnie do wskaźnika inflacji wynoszącego 3,5 proc.)

Jerzy Goiński zaznacza, że podpisując porozumienie płacowe na okres dwóch lat, związkowcy chcieli pokazać pracownikom, jakie mają możliwości rozwoju w AMP. – Nasza decyzja miała związek z sytuacją na rynku pracy, na którym jest coraz więcej miejsc pracy dla hutników. Daliśmy pracownikom sygnał dotyczący tego, co ich czeka w ArcelorMittal Poland. Mają możliwość wyboru: czy to, co wynegocjowaliśmy w ramach ogromnego kompromisu z pracodawcą, jest dla nich satysfakcjonujące, czy będą szukać pracy gdzie indziej – mówi Jerzy Goiński. Zaznacza, że związkowcom udało się podpisać porozumienie płacowe na początku roku kalendarzowego, a rozmowy z pracodawcą nie przeciągały się miesiącami, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Łącznie spółka zatrudnia ok. 10 tys. osób.

ak
źródło foto: mittal.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *