Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w ArcelorMittal Poland

W tym tygodniu na konta pracowników ArcelorMittal Poland wpłynęły wyższe wynagrodzenia za styczeń. Zgodnie z zapisami porozumienia płacowego podpisanego 6 lutego przez „Solidarność” i inne organizacje związkowe z pracodawcą stawki zasadnicze w koncernie wzrosły o 400 zł brutto.

Dodatkowo w 2024 roku zaplanowano także podwyżki indywidualne. Na ten cel przeznaczona zostanie pula środków wynosząca średnio 50 zł na pracownika. Decyzje o wysokości podwyżek indywidualnych zapadną do 30 kwietnia.

Najważniejsze zapisy porozumienia płacowego z 6 lutego dotyczą także wypłaty trzech nagród w ciągu roku. Pierwsza z nich w wysokości 1000 zł brutto wpłynęła na konta pracowników AMP razem z wynagrodzeniem za styczeń. Z kolei nagroda za wkład w funkcjonowanie spółki w 2023 roku wyniesie 500 zł brutto i zostanie wypłacona w dwóch transzach wynoszących po 250 zł brutto. Pierwszą z nich załoga otrzyma razem z wynagrodzeniem za lipiec, kolejną wraz z wypłatą za listopad. Uzgodniono także, że nagroda za osiągnięcie zakładanego wyniku EBDITA wyniesie 400 zł brutto. Jeśli wynik EBDITA będzie lepszy, niż planowano, nagroda ta zostanie zwiększona.

– Mamy pewien niedosyt. Niektórzy powiedzą, że można było wynegocjować więcej, ale biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację w hutnictwie i w naszej grupie, wypracowaliśmy rozsądny kompromis. Wszystkie organizacje związkowe, co nieczęsto się zdarza, były zdania, że to porozumienie należy podpisać – mówi Mirosław Nowak, przewodniczący „Solidarności” w dąbrowskim oddziale AMP.

Przypomina, że w hucie część linii produkcyjnych została wyłączona, inne pracują na niepełnych mocach. – Pod koniec zeszłego roku, gdy rozpoczynaliśmy rozmowy płacowe, istniała realna groźba czasowego wyłączenia jednego z dwóch pieców w Dąbrowie Górniczej, co było związane ze zmniejszoną liczbą zamówień. W takiej sytuacji nie jest łatwo rozmawiać o wzroście wynagrodzeń, ale jednocześnie trzeba też patrzeć na przyszłość spółki i zatrudnionych w niej pracowników. Bez podwyżek trudno byłoby zatrzymać fachowców. Mogłoby się okazać, że gdy sytuacja w hutnictwie ulegnie poprawie, nie będzie komu pracować – dodaje przewodniczący.

AMP jest największym producentem stali w Polsce . W skład koncernu wchodzi pięć hut: w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Świętochłowicach i w Chorzowie. Należą do niego także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. Wraz ze spółkami zależnymi ArcelorMittal Poland zatrudnia blisko 10 tys. osób.

aga