Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w AMP

W ArcelorMittal Poland uzgodniono porozumienie płacowe na 2015 rok. Wynagrodzenia zasadnicze pracowników AMP wzrosną o kwotę od 52 do 77 zł z wyrównaniem od początku roku. Załodze zostanie również wypłacona nagroda za wkład pracy w 2014 roku w wysokości 1000 zł i dodatkowa nagroda w wysokości 550 zł.
 
– Pracownicy oczekiwali znacznie wyższego wzrostu wynagrodzeń i większej nagrody rocznej. Firma w 2014 roku wypracowała zysk na poziomie ponad 400 mln zł. Ten wynik został osiągnięty  dzięki zwiększonemu wysiłkowi ludzi, ponieważ ceny wyrobów stalowych utrzymują się na niskim poziomie. Podpisaliśmy to porozumienie, aby zakończyć trwające od prawie 7 miesięcy negocjacje i utrzymać spokój społeczny w naszej firmie – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w AMP w Dąbrowie Górniczej. – Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w październiku bieżącego roku rozpoczniemy negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń na przyszły rok. Na koniec 2015 roku chcemy mieć jasność czy będą godziwe podwyżki, czy nie. Jeżeli ich nie będzie, podejmiemy zdecydowane działania przewidziane  przepisami prawa – dodaje związkowiec.
 
Zgodnie z zapisami porozumienia uzgodnionego 27 maja pensje pracowników AMP wzrosną od 52 do 77 zł. Największą podwyżkę otrzymają najmniej zarabiający pracownicy, których wynagrodzenia zasadnicze są równe lub niższe od 2174 zł. Wraz z wynagrodzeniem za maj osoby zatrudnione w polskich zakładach koncernu otrzymają jednorazową „nagrodę wyrównującą”, której wysokość będzie stanowić czterokrotność podwyżki należnej danemu pracownikowi. 
 
Pracownicy AMP otrzymają również nagrodę roczną za wkład w funkcjonowanie spółki w 2014 roku w wysokości 1000 zł. Bonus zostanie wypłacony w dwóch równych ratach. Pierwszą załogi zakładów spółki otrzymają wraz z wynagrodzeniem za czerwiec, a drugą z wynagrodzeniem za sierpień. Ponadto wraz z wynagrodzeniem za listopad 2015  pracownikom spółki, którzy w dniu 1  grudnia będą pozostawali w zatrudnieniu, zostanie wypłacona jednorazowa nagroda w wysokości 550 zł. 
 
Wypłata nagrody oraz jej wysokość nie będzie uzależniona od żadnych dodatkowych czynników. W trakcie negocjacji ze związkami zawodowymi pracodawca postulował, aby to nagroda była uwarunkowana m.in. podjęciem przez zarząd AMP pozytywnej decyzji dotyczącej finansowania remontu wielkiego pieca w Krakowie oraz osiągnięciem wskaźnika produktywności na poziomie 563 ton stali na pracownika w 2015 roku. Wypłatę tej nagrody pracodawca chciał uzależnić także od utrzymania wskaźnika absencji na poziomie zbliżonym do 2014 roku oraz od niskiego wskaźnika wypadkowości.
 
łk
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.