Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z rządem

Utrzymanie emerytur pomostowych, wzmocnienie ochrony przed zwolnieniem z pracy za działalność związkową, korzystne zmiany dotyczące płacy minimalnej oraz naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – to najważniejsze zapisy porozumienia Solidarności z rządem. Dokument został podpisany 7 czerwca w Stalowej Woli przez przewodniczącego NSZZ „S” Piotra Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak podano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Komisji Krajowej związku, zgodnie z zapisami porozumienia z dniem 1 stycznia 2024 roku uchylony zostanie zapis wygaszający emerytury pomostowe dla pracowników wykonujących pracę w warunkach szkodliwych i o szczególnym charakterze. Ustalono również, że rozpoczną się prace dotyczące weryfikacji stanowisk pracy wykazanych w załączniku do ustawy o emeryturach stażowych. W porozumieniu strona rządowa zobowiązała się też do kontynuowania negocjacji dotyczących tzw. emerytur stażowych.

Kolejne uzgodnienie dotyczy zmian w Kodeksie postępowania cywilnego dających realną ochronę przed zwolnieniem z pracy dla działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Po wprowadzeniu nowych regulacji pracownik podlegający szczególnej ochronie przed zwolnieniem, będzie mógł na każdym etapie postępowania sądowego wnioskować o przywrócenie do pracy, a sąd będzie takiego zabezpieczenia udzielał do czasu wydania prawomocnego wyroku.

Jak czytamy w komunikacie, od początku przyszłego roku dodatek za pracę w warunkach szkodliwych i pracy o szczególnym charakterze zostanie wyłączony z katalogu składników wchodzących w wymiar płacy minimalnej. Od stycznia 2024 roku wzrośnie również kwota, którą pracownicy będą mogli odliczyć od podatku dochodowego jeśli należą do związku zawodowego i opłacają składki związkowe. Limit ten zostanie zwiększony z obecnych 500 zł do 840 zł

Z kolei od lipca 2023 roku nastąpi odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Po zmianach odpis będzie wyliczany wg podstawy na rok 2021, a w ustawie okołobudżetowej na rok 2024 wskaźnik ten będzie liczony od podstawy z roku 2022. To oznacza, że środki trafiające do ZFŚS w skali kraju zwiększą się o ok 210 mln zł w tym roku i 500 mln zł w przyszłym roku.

Porozumienie to efekt ponad półrocznych negocjacji NSZZ „Solidarność” i rządu, które prowadzone były w zespołach roboczych dotyczących poszczególnych postulatów związku. O podpisaniu porozumienia z rządem zdecydowała Komisja Krajowa związku podczas posiedzenia, które odbyło się 31 maja w Spale.

and na podst. solidarnosc.org.pl
źródło foto: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”