Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienia płacowe w spółkach Tauronu

W lipcu w większości spółek wchodzących w skład Tauron Polska Energia podpisane zostały porozumienia płacowe na 2014 rok. Pracownicy otrzymają podwyżki wynagrodzeń, które zostaną wypłacone z wyrównaniem od stycznia.

Negocjacje w poszczególnych firmach poprzedziło porozumienie zawarte pod koniec czerwca między Radą Społeczną i Zarządem Tauron PE, które zobligowało pracodawców do zakończenia rozmów z organizacjami związkowymi na temat wzrostu wynagrodzeń i premii partycypacyjnej.
Uzgodniono wówczas, że pula środków na podwyżki we wszystkich firmach Grupy będzie jednakowa, natomiast sposób ich wydatkowania zostanie ustalony w trakcie negocjacji. Pracodawcy zostali również zobligowani do przedstawienia organizacjom związkowym informacji dotyczących kondycji ekonomicznej każdej ze spółek.

W Tauron Wytwarzanie wynagrodzenia zasadnicze wzrosną o 0,9 proc., wraz z pochodnymi będzie to średnio ok 65 zł. Jak informuje Andrzej Sikora, szef Solidarności w firmie pozostała część pieniędzy z puli podwyżkowej przeznaczona zostanie na indywidualne podwyżki o charakterze motywacyjnym. Do końca lipca pracownikom wypłacona zostanie także premia rekompensacyjna za pierwsze półrocze. – Jej wysokość obliczona zostanie na podstawie indywidualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego wraz ze stałymi składnikami wynagrodzenia, przysługującymi w nominalnym czasie pracy – zaznacza Andrzej Sikora.

W Tauron Wydobycie wynagrodzenia zasadnicze będą wyższe o 1 proc. Pracownikom wypłacona została również jednorazowa premia za pierwsze półrocze, wynikająca z ustaleń między zarządem Grupy a Radą Społeczną.  – Pozostała część środków z puli na wynagrodzenia przeznaczona zostanie na indywidualne przeszeregowania – mówi Waldemar Sopata, przewodniczący Solidarności w Tauron Wydobycie i wiceprzewodniczący Prezydium Rady Społecznej.

Zgodnie z porozumieniami podpisanym w Taruon Dystrybucja, Tauron Serwis, Tauron Obsługa Klienta oraz Tauron Sprzedaż wynagrodzenia w tych firmach będą wyższe o ok. 57 zł. Pracownicy otrzymają też jednorazową premię złożoną z części uznaniowej oraz obligatoryjnej.

Natomiast do tej pory nie ma porozumienia w Tauron Ciepło, gdzie od początku maja trwa spór zbiorowy na tle płacowym. – Zarząd Tauron Ciepło nie zamierza zrealizować porozumienia ramowego zawartego między Zarządem Tauron Polska Eenergia i Radą Społeczną. Zaproponował niewielką kwotę na podwyżki obligatoryjne – informuje Justyna Latos, wiceprzewodnicząca śląsko-dąbrowskiej Solidarności i wiceprzewodnicząca „S” w Tauron Ciepło. Podkreśla, że pozostałą część środków z puli na podwyżki pracodawca chciałby przeznaczyć na wyrównanie kominów płacowych, które powstały w wyniku połączeń firm wewnątrz Tauron Ciepło. – Na takie rozwiązanie nie będzie zgody organizacji związkowych, tym bardziej, że zarząd Tauron Polska Energia zapowiedział, że przekaże pieniądze na realizację zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który jest w trakcie negocjacji i naprawę systemu wynagradzania w Tauron Ciepło. Oczekujemy, że podwyżki wynagrodzeń na 2014 rok przeprowadzone zostaną podobnie jak w innych spółkach Tauronu – dodaje Justyna Latos.

Aga
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *