Solidar Śląsko Dąbrow

Poręczenia kredytu – zagrożenia

Poręczenie kredytu czy pożyczki to popularny sposób zabezpieczenia wierzytelności. Wierzyciel – pożyczkodawca, przeważnie bank chce zabezpieczyć pożyczkę po to, aby łatwiej odzyskać pieniądze w razie niewypłacalności dłużnika. W tym miejscu zaznaczam, że takie samo poręczenie jest stosowane w razie udzielania pożyczek przez działającą u pracodawcy pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową. Osoba, która poręcza kredyt czy pożyczkę, to inaczej poręczyciel. Często poręczyciele poręczają kredyty lub pożyczki i nie zakładają, że osoba, której pożyczkę poręczyły nie będzie jej spłacać. Poręczenie co do zasady polega na tym, że jeśli dłużnik nie spłaca kredytu lub pożyczki, to wtedy poręczyciel musi ten dług spłacić. Poręczenie jest umową. W tej umowie poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela, że spłaci dług, jeśli dłużnik – pożyczkobiorca tego długu nie ureguluje.

Poręczenie jest umową nawet, jeśli pod pożyczką umieścimy dopisek „poręczam” i złożymy podpis. Technicznie zapłata długu wygląda w ten sposób, że pożyczkodawca zwraca się do poręczyciela, okazuje mu wezwanie do zapłaty, które jest dowodem tego, że dłużnik nie spłacał zobowiązania i harmonogram spłat. Poręczyciel następnie spłaca dług. W razie procesu sądowego poręczyciel może podnosić te same zarzuty, jakie przysługują dłużnikowi – na przykład zarzut przedawnienia.

Należy wyraźnie podkreślić, że w razie zasądzenia należności w postępowaniu sądowym wierzyciel może kierować egzekucję komorniczą zarówno do dłużnika jak i wierzyciela. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do wierzyciela i nie musi być w żaden sposób uzasadniona. Poręczyciel może odzyskać pieniądze, jeśli wystąpi o nie do dłużnika. Jeśli dłużnik nie chce ich dobrowolnie wypłacić, to poręczyciel musi wystąpić na drogę sądową. Po zasądzeniu tych pieniędzy przez sąd, poręczyciel będzie musiał skorzystać z usług komornika, jeśli dłużnik nadal nie będzie chciał oddać pieniędzy.

Poręczyciel nie tylko spłaca dług, ale także narastające odsetki.

Radzę uważać przy poręczaniu wszelkiego rodzaju kredytów czy pożyczek. Poręczyciel przeważnie czyni to w dobrej wierze, po to, aby bliska czy znajoma osoba otrzymała potrzebne jej pieniądze. Niestety ta dobra wiara często bywa wykorzystywana, a poręczyciel, który wyświadczył nieodpłatną przysługę, pozostaje z długiem. Umowa poręczenia wygasa, gdy dług dłużnika wygasa albo na skutek zapłaty przez dłużnika albo poręczyciela. Wierzyciel może żądać od poręczyciela zapłaty tak długo, jak może żądać tego od dłużnika – do upływu przedawnienia.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Kancelaria Porad Prawnych i Doradztwa Prawnego
tel. 781 729 460 lub 668 654 441
e-mail: biuro@kancelaria-porada.pl
www.kancelaria-porada.pl

 

Dodaj komentarz