Solidar Śląsko Dąbrow

Poparcie dla referendum edukacyjnego

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz zaapelował do marszałek Ewy Kopacz o jak najszybsze wniesienie pod obrady Sejmu wniosku o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum edukacyjnego. Pod złożonym przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców wnioskiem podpisało się blisko milion Polaków. Inicjatywę popiera też śląsko-dąbrowska Solidarność.

– Zarówno nauczyciele z oświatowych struktur związku, jak i rodzice gorąco popierają ideę  referendum edukacyjnego. To właśnie referendum jest najlepszą drogą do tego, by społeczeństwo wyraziło swoje zdanie na temat kierunku zmian w systemie funkcjonowania oświaty w naszym kraju – czytamy w apelu.

– To referendum może być początkiem skutecznej naprawy systemu oświatowego w naszym kraju. Pytania referendalne zaproponowane przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców odnoszą się nie tylko do problemu obowiązku szkolnego dla sześciolatków, ale też do innych kluczowych dla funkcjonowania szkolnictwa kwestii. Jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, które powinno mieć prawo do decydowania o najważniejszych sprawach. Edukacja do takich spraw należy – podkreślił w apelu do marszałek Dominik Kolorz.

przeczytaj pełną treść apelu

12 czerwca do Sejmu trafił wniosek o zorganizowanie ogólnopolskiego referendum edukacyjnego. Pod inicjatywą Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców podpisy złożyło blisko milion osób. Stowarzyszenie proponuje pięć pytań w referendum. Dotyczą one m.in. obowiązku szkolnego dla sześciolatków, obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków, przywrócenia pełnego nauczania historii i innych przedmiotów w liceum ogólnokształcącym oraz przywrócenia systemu 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniej szkoły średniej.

źródło foto: www.rzecznikrodzicow.pl

Dodaj komentarz