Solidar Śląsko Dąbrow

Poparcie dla akcji Kukiza

Delegaci WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność krytycznie ocenili funkcjonowanie obecnego systemu systemu wyborczego w Polsce i  poparli inicjatywę Pawła Kukiza, zmierzającą do wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. – Trzeba wreszcie pójść w takim kierunku, że Sejm nie będzie służył partyjnym klanom. Chcemy mieć wpływ na to, kto z naszych okręgów będzie zasiadał w Sejmie i na rozliczanie tych osób – powiedział przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

– Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zdecydowanie krytycznie oceniają funkcjonowanie obecnego systemu wyborczego w Polsce, który prowadzi do nadmiernego upartyjnienia działalności Sejmu i Senatu RP oraz traktowania mandatu parlamentarzysty jako swojego trofeum rozdawanego poprzez ugrupowania polityczne swoim członkom – czytamy w przyjętym stanowisku.

Inicjatywę zmierzającą do zmiany prawa wyborczego podjął Paweł Kukiz. Na stronie internetowej www.zmieleni.pl piosenkarz przypomina, że kilka lat temu 750 tysięcy Polaków złożyło swój podpis pod petycją w sprawie ordynacji wyborczej na jednomandatową, ale petycja nigdy nie ujrzała światła dziennego.

Dodaj komentarz