Solidar Śląsko Dąbrow

Pomoc dla zwalnianych pracowników Kopex Machinery

25 maja rozpoczną się zwolnienia grupowe w zakładach spółki Kopex Machinery S.A. w Zabrzu i w Rybniku. Obejmą one w sumie 305 osób – 285  w Kopex Machinery w Zabrzu i 20  w rybnickiej Ryfamie.

Jak podkreślają związkowcy z Solidarności, to i tak mniejsza liczba niż początkowo zakładał pracodawca. Podczas konsultacji z zarządem spółki związanych z wdrażaniem procedury zwolnień grupowych związkom zawodowym udało się przekonać pracodawcę do ograniczenia liczby zwalnianych z 340 do 305 osób, czyli o ok. 10 proc. W zamian za związkowcy zgodzili się na zawieszenie do końca 2016 roku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  – Przyjęliśmy to rozwiązanie, bo dla nas ważne było każde uratowane miejsce pracy. Nie wiemy jeszcze, którzy konkretnie pracownicy odejdą ze spółki. Ich imienne listy będą  przedstawiane od 25 maja. Nie wiemy też, ilu wśród nich będzie członków Solidarności, ale zamierzamy im szczególnie pomagać. Jeśli okaże się, że któryś z naszych związkowców wytypowanych do zwolnienia jest w trudnej sytuacji materialnej, albo rodzinnej, to będziemy walczyć o niego do końca – zapowiada Józef Zaniewski,  przewodniczący Solidarności w rybnickiej Ryfamie.

W trakcie konsultacji z pracodawcą strona związkowa zawnioskowała o rozpoczęcie pilnych rozmów z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy w Zabrzu i Rybniku w sprawie opracowania programów aktywizacji zawodowej dla zwalnianych osób. W rezultacie od 16 do 20 maja dla pracowników z obu zakładów organizowane są spotkania z urzędnikami z miejscowych PUP oraz oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ludzie informowani są  m.in. o tym, jakie kryteria należy spełnić, by skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego czy z zasiłków dla bezrobotnych. – Jednak najważniejszym zadaniem urzędników jest analiza lokalnego rynku pracy pod kątem zawodów, w których nastąpią zwolnienia w naszych zakładach. Na jej podstawie przygotują dla ludzi oferty pracy zgodne z ich wyuczonymi zawodami. Przedstawią im również możliwości przekwalifikowania – informuje Zaniewski. 

Merytoryczną pomoc w staraniach o nową pracę zaoferowali pracownikom związkowcy z zakładowej Solidarności. – Pomożemy każdemu, bez względu na jego przynależność związkową. M.in. wszystkim, którzy się do nas zwrócą, pokażemy, jak poprawnie zredagować CV. Przygotujemy ich również do rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami – dodaje przewodniczący. 

O redukcji zatrudnienia pracodawca poinformował stronę związkową 15 kwietnia. Podał, że przyczyną zwolnień jest związana z dekoniunkturą w górnictwie bardzo trudna sytuacja ekonomiczna spółki i jej właściciela – Grupy Kapitałowej Kopex S.A. w Katowicach. 

Zabrzański zakład Kopex Machinery zatrudnia ponad 900 pracowników, a rybnicka Ryfama ponad 300 osób. Spółka to największy w Polsce producent maszyn i urządzeń górniczych.   

bea

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.