Solidar Śląsko Dąbrow

Polityka wasza, bieda nasza

Harmonogram i plan protestów w najbliższych tygodniach będzie głównym tematem posiedzenia sztabu protestacyjnego NSZZ Solidarność, który w poniedziałek 9 maja zbierze się w Łodzi. Sztab zdecyduje m. in. o przebiegu manifestacji, które związek 25 maja zorganizuje w 16 miastach wojewódzkich.

Głównym hasłem, pod którym Solidarność będzie prowadziła akcje, jest wezwanie rządu do ochrony najuboższych i walki z rosnącą biedą. Nasz związek domaga się m.in. podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej, czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo oraz skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem.

Do struktur związku trafi ponad sto tysięcy ulotek i plakatów wyjaśniających powody akcji. Pikiety wojewódzkie poprzedzą konferencje prasowe organizowane 23 i 24 maja w poszczególnych miastach wojewódzkich i miastach, będących siedzibami zarządów regionalnych struktur związku

Obrady sztabu protestacyjnego NSZZ Solidarność odbędą się w Łodzi, w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego (ul. Kamińskiego 17/19). Początek w poniedziałek 9 maja o godz. 12.00. Obrady poprzedzi posiedzenie prezydium sztabu, które zacznie się o godz. 11.00.

źródło: Dział Informacji Komisji Krajowej
 

Dodaj komentarz