Solidar Śląsko Dąbrow

Poleko 2010

– Nie ma dzisiaj w naszym regionie żadnej ważnej inwestycji ekologicznej bez finansowego wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – powiedziała Gabriela Lenartowicz, prezes Funduszu podczas panelu dotyczącego finansowania ochrony środowiska zorganizowanego podczas XXII Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2010. Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że w ciągu 16 lat działalności WFOŚIGW przeznaczył ok. 3,5 mld zł. na dofinansowanie kilkudziesięciu tysięcy przedsięwzięć ekologicznych.

W tegorocznych Targach Ochrony Środowiska w Poznaniu wzięło udział około 650 wystawców i firm z 20 państw. Wśród nich najlepsi polscy i zagraniczni producenci oraz specjaliści z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.
W tym roku POLEKO podzielone zostały na sektory tematyczne związane m.in. z gospodarką wodnościekową, gospodarką odpadami i ochroną ziemi, pozyskiwaniem i wykorzystywaniem energii odnawialnej oraz zmianami klimatycznymi i edukacją ekologiczną. Jedną z najważniejszych kwestii było też finansowanie ochrony środowiska. Ministerstwo Środowiska zaprezentowało polskie rozwiązania w tym zakresie, zwracając uwagę, że filarami systemu finansowania ochrony środowiska są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Fundusz Narodowy.

 

Dodaj komentarz