Solidar Śląsko Dąbrow

Polacy nie chcą Zielonego Ładu

Niemal 80 proc. ankietowanych mieszkańców naszego kraju sprzeciwia się unijnej polityce klimatycznej – wynika z badania zrealizowanego przez pracownię PBS na zlecenie NSZZ „Solidarność”. Większość Polaków opowiada się również za przeprowadzeniem referendum w sprawie odrzucenia Zielonego Ładu w obecnym kształcie.

Badanie „Polacy o Zielonym Ładzie” zostało przygotowane przez zespół dr. Artura Bartoszewicza i dr. Anny Obłąkowskiej. Jego wyniki po opracowaniu znajdą się w raporcie, który zostanie przekazany opinii publicznej oraz parlamentarzystom i rządowi.

Z sondażu wynika, że 34,9 proc. Polaków uważa, iż Zielony Ład powinien zostać odrzucony w całości. 42,9 proc. ankietowanych jest zdania, że w unijnej polityce klimatycznej powinny zostać wprowadzone istotne zmiany. Strategię Zielonego Ładu w pełni popiera zaledwie 3,3 proc. respondentów. – Z naszych badań wynika, że Polacy w znakomitej większości Zielonego Ładu po prostu się boją – komentuje dr Katarzyna Obłąkowska. Podkreśla, że najbardziej tej unijnej polityki obawiają się rolnicy i właściciele firm. Najmniej zaś mieszkańcy największych polskich aglomeracji i emeryci.


Inicjatywa „Solidarności” dotycząca przeprowadzenia referendum w sprawie odrzucenia Zielonego Ładu w obecnym kształcie cieszy się poparciem większości Polaków. „Zdecydowanie tak” na pytanie dotyczące referendum odpowiedziało 33,1 proc. ankietowanych, a „raczej tak” 23,4 proc. – Najbardziej referendum chcą młodzi dorośli, czyli osoby w wieku 30-44 lata, a najmniej seniorzy. Polscy obywatele obserwują, że unijna polityka jest narzucona w trybie z góry na dół, bez pytania ich o zgodę czy opinię, w trybie zupełnie autokratycznym, gdzie obywatele są przedmiotami polityki, podmiotami zaś elity polityczne i być może jakieś grupy interesów. Nie odpowiada nam ta sytuacja – podkreśla dr Obłąkowska. – Bardzo duże poparcie dla referendum jest wśród osób pracujących w przemyśle – to prawie 66 proc., w budownictwie – prawie 68 proc., ale 62 proc. również wśród pracowników biurowych – wskazuje.

łk na podst. tysol.pl
infografika własna na podstawie tysol.pl