Solidar Śląsko Dąbrow

Pół miliona dzieci rozpoczyna ferie zimowe

Z 500 tys. uczniów z województwa śląskiego tylko około 25 tys. wyjedzie na zorganizowany zimowy wypoczynek – wynika z danych Śląskiego Kuratorium Oświaty. Kuratorium informuje, że co najmniej połowa uczniów, którzy pozostaną w czasie ferii w miejscach zamieszkania, skorzysta z ofert instytucji oświatowych, kulturalnych i sportowych. – Mamy zgłoszenia od bardzo wielu placówek o przygotowanych dla uczniów formach spędzania zimowego wypoczynku w mieście. Wśród nich są m.in. warsztaty zajęciowe, półkolonie, jednodniowe wycieczki, wyjścia do kina, teatru i na basen – mówi Anna Wietrzyk, rzecznik prasowy Śląskiego Kuratorium Oświaty. Niestety takie atrakcje, choćby tylko częściowo odpłatne, zwykle pozostają poza zasięgiem dzieci z rodzin najuboższych. Na szczęście z pomocą przychodzą im instytucje, które specjalnie dla nich przygotowują bezpłatne oferty spędzania wolnego czasu w okresie ferii.

Już od 9 lat związkowcy z jastrzębskiej „S” z finansowym wsparciem Fundacji im. Grzegorza Kolosy bezpłatnie organizują najuboższym dzieciom z miasta zimowy wypoczynek. W każdym roku z ich oferty korzysta około tysiąc podopiecznych m.in. świetlic środowiskowych, ochronek, ognisk wychowawczych, a także najbiedniejsi uczniowie wskazani przez szkolnych pedagogów. – Gwarantujemy im bezpłatny wstęp na basen i lodowisko oraz darmowe wypożyczenie łyżew. Naszą akcję co roku kierujemy też do dzieci związkowców, którym miejscowe komisje zakładowe oferują bilety wstępu na basen i lodowisko po bardzo preferencyjnych cenach: od 2 do 3 zł. Pozyskujemy je dzięki szczególnej przychylności dyrekcji MOSiR, natomiast środki na organizację ferii dla dzieci najuboższych otrzymujemy od związkowej Fundacji im. G. Kolosy – mówi Danuta Jemioło, kierownik Biura Terenowego śląsko-dąbrowskiej „S” Jastrzębiu-Zdroju.

Dla fundacji pomoc dzieciom dotkniętym ubóstwem to podstawowy priorytet, ale od kilku lat ta instytucja pożytku publicznego wspiera też inicjatywę mającą na celu uchronienie w okresie ferii dzieci i młodzieży przed kontaktami z alkoholem i narkotykami. – Taka jest idea dofinansowywanych przez nas stacjonarnych ferii zimowych, organizowanych dla około 300 uczniów przez Uczniowski Klub Sportowy z Jaworzna-Szczakowej – mówi kierownik fundacji Wioletta Sznapka.

Ostatnie przygotowania do akcji „Ferie 2013” trwają też w wielu ośrodkach pomocy społecznej w regionie. MOPS w Będzinie przygotował ofertę dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Swoją pomoc w opiece nad nimi nieodpłatnie zaoferowali związkowcy z tamtejszej Solidarności. – Z okazji Dnia Policjanta dzieci odwiedzą miejską komendę. W planach mamy też wyjścia do Teatru Dzieci Zagłębia, zajęcia plastyczne oraz wycieczkę do egzotarium w Sosnowcu. Przewidujemy, że wiele emocji wzbudzi przygotowany przez nas konkurs „Mam talent”, w którym dzieci będą mogły popisać się swoimi umiejętnościami – mówi Anita Kozieł, przewodnicząca „S” w będzińskim MOPS. Podczas ferii dzieci będą mogły zaprezentować swoje talenty także na zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich w całym w regionie. – Już ogromnym zainteresowaniem cieszą się nasze bezpłatne warsztaty muzyczne i plastyczne – mówi Aleksandra Gałecka, wiceprzewodnicząca „S” w Centrum Kultury w Katowicach.

Beata Gajdziszewska

Dodaj komentarz