Solidar Śląsko Dąbrow

Pokazali, że warto walczyć o swoje

Wystarczyła determinacja załogi i silny związek zawodowy, by negocjacje płacowe prowadzone w zeszłym roku w wielu zakładach pracy w naszym regionie zakończyły się sukcesem. Zatrudnieni w nich ludzie dostali nie tylko podwyżki, ale także premie i nagrody świąteczne.

– Pracownicy osiągnęli sukces, bo nie dali sobie wmówić, że lepiej siedzieć cicho i się nie wychylać – tak przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz komentował porozumienie w spółce Bitron w Sosnowcu. Na początku 2013 roku doszło w tej firmie do strajku generalnego. Protest zdeterminowanej załogi trwał dobę. Zakończył się 28 lutego, późnym wieczorem, spełnieniem postulatów zgłoszonych przez zakładową Solidarność. Najważniejsze zapisy podpisanego porozumienia dotyczyły 5 proc. podwyżki wynagrodzeń, 18-miesięcznych gwarancji zatrudnienia oraz premii świątecznej w wysokości 1000 zł.

Gotowa do walki o wyższe płace i strajku była też załoga mikołowskiej fabryki Yazaki Automotive Poland. W przeprowadzonym w spółce referendum za tą formą protestu opowiedziało się blisko 100 proc. pracowników, którzy wzięli udział w głosowaniu. Ostatecznie do akcji strajkowej nie doszło, bo pracodawca przystał na zgłoszone postulaty i związkowcom udało się podpisać porozumienie. Wynagrodzenia zasadnicze wzrosły od 100 do 150 zł brutto, premia na Boże Narodzenia z 250 do 800 zł brutto, a „wczasy pod gruszą” o 100 proc. Uzgodniono też, że w 2014 roku załoga otrzyma podwyżki w podobnej wysokości.

Podwyżki i nagrody
Ubiegły rok był dobry dla pracowników innych zakładów działających w branży motoryzacyjnej. W kwietniu zakończyły się negocjacje płacowe w spółce Automotive Lighting Poland w Sosnowcu. W ich trakcie ustalono, że średnia miesięczna pensja wzrośnie o 180 zł brutto. Wszyscy pracownicy otrzymali też jednorazową premię w wysokości 200 zł. Po zakończeniu rozmów z pracodawcą przewodniczący zakładowej Solidarności Aleksander Jacuniak podkreślił, że negocjacje były bardzo trudne. – Pracownicy nie spodziewali się, że w czasie kryzysu można wynegocjować taki wzrost płac – dodał. Ta komisja „S” obejmuje swoim zasięgiem także firmę Magneti Marelli Suspension Systems w Bielsku-Białej, gdzie również związkowcom udało się wynegocjować porozumienie płacowe. Podwyżki wyniosły 160 zł brutto, a jednorazowa premia 100 zł. W skład Magneti Marelli Suspension Systems wchodzą dwie firmy, jedna produkuje amortyzatory, a druga zawieszenia, głównie dla Fiata. 

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników spółki Johnson Controls w Bieruniu wzrosły o 140 zł brutto. Załoga otrzymała też jednorazową premię, która nie mogła być niższa, niż 100 zł brutto. 5 sierpnia zakończyły się rozmowy płacowe w firmie Plastic Omnium Auto w Gliwicach. W ich trakcie uzgodniono m.in., że płace zasadnicze wzrosną o 6 proc., czyli o średnio o 125 zł brutto. Natomiast związkowcom z Denso Thermal Systems w Tychach udało się wynegocjować wysoką premię świąteczną. Wyniosła ona 1700 zł brutto. – To spory sukces, bo rok wcześniej dostaliśmy tylko 500 zł brutto i to dopiero w styczniu, po tym, jak zagroziliśmy strajkiem – komentował porozumienie Mateusz Gruźla, przewodniczący Solidarności w spółce.

Porozumienia wieloletnie
Pracownicy Ciepłowni Gliwice, wchodzącej w skład koncernu SFW Energia, nie muszą obawiać się o swoje wynagrodzenia aż do 2017 roku. W maju w tej spółce podpisane zostało pięcioletnie porozumienie płacowe. – Udało nam się wypracować kompromis. Mam nadzieję, że załoga będzie zadowolona – mówił wówczas przewodniczący zakładowej „S” Dariusz Dudziński. Zgodnie z zapisami dokumentu, w 2013 roku pracownicy otrzymali dodatek do wynagrodzenia wynoszący 300 zł brutto miesięcznie. W 2014 roku dodatek wyniesie 150 zł brutto miesięcznie. W trzech kolejnych latach pensja zasadnicza wzrośnie o wskaźnik inflacji, a na zakończenie tego okresu do wynagrodzenia zasadniczego każdemu pracownikowi doliczone zostanie 450 zł brutto. SFW Energia należy do niemieckiego koncernu Steag GmbH, który w Polsce posiada 11 firm związanych z branżą energetyczną. W skład SFW Energia wchodzą trzy ciepłownie: Gliwice, Poniatowa i Suchedniów.

Systematyczne negocjacje
W Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie w ubiegłym roku podpisane zostały dwa porozumienia płacowe. W styczniu oraz w grudniu. Pierwsze dotyczyło regulacji na 2013 rok, kolejne – na 2014. Związkowcom z Solidarności, będącej jedynym związkiem zawodowym w tej firmie, udało się wynegocjować podwyżki na poziomie 4 proc. w zeszłym roku i 4.3 proc. w roku 2014. Coroczne negocjacje płacowe w jaworznickich wodociągach zagwarantowane zostały w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Przedmiotem rozmów jest także wysokość nagrody z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej, która w tym roku wyniesie nie mniej niż 2 tys. brutto. Jej ostateczna wysokość zostanie ustalona po pierwszym kwartale.

Natomiast pracownicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bytomiu w zeszłym roku dostali dwie nagrody: świąteczną w wysokości 500 zł brutto oraz jubileuszową związaną z przypadającą w listopadzie 40. rocznicą powstania zakładu. Nagroda jubileuszowa wyniosła od 500 do 2500 zł brutto i była uzależniona od stażu pracy w firmie. Premię świąteczną w wysokości 750 zł brutto dostali też pracownicy spółki STS Inżyniera, której PEC Bytom jest właścicielem.

Najwyższe od lat
W sierpniu sukcesem zakończyły się negocjacje w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Po podpisaniu porozumienia przewodnicząca „S” w tej uczelni Danuta Gojny-Ucińska podkreślała, że pracownicy otrzymają podwyżki najwyższe od lat. Wyniosły one od 127 do 360 zł brutto dla poszczególnych grup zawodowych, z wyrównaniem od stycznia. – Wzrost wynagrodzeń odczują bez wyjątku wszyscy pracownicy. Od profesorów po obsługę naszej uczelni – mówiła wówczas Danuta Gojny-Ucińska.

Porozumienia w samorządach
W ubiegłym roku rozmowy płacowe prowadzone były także w instytucjach samorządowych. W czerwcu Solidarność ze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wynegocjowała wzrost wynagrodzeń w wysokości od 70 do 150 zł brutto. Podwyżki zaczęły obowiązywać od 1 sierpnia. Pracownicy wszystkich jednostek należących do rybnickiego magistratu otrzymali od nowego roku podwyżkę w wysokości średnio 200 zł brutto. To wynik porozumienia podpisanego w grudniu przez Miejską Komisję Koordynacyjną NSZZ Solidarność Pracowników Samorządowych Służb Publicznych Miasta Rybnika z prezydentem Adamem Fudalim. W skład MKK wchodzi 10 jednostek, które w sumie zatrudniają ok. 2 tys. pracowników. Po zakończeniu rozmów przewodniczący MKK Leszek Moń podkreślił, że ustalona kwota podwyżek może nie jest wysoka, ale była realna do wynegocjowania, biorąc pod uwagę sytuację finansową miasta i na pewno pozwoli pracownikom na podreperowanie domowych budżetów.

Podwyżki w Tramwajach Śląskich
Niewysokie podwyżki, ale z pewnością ważne dla pracowników i ich rodzin udało się też wynegocjować związkowcom z Tramwajów Śląskich. W trakcie rozmów ustalono, że pensje załogi wzrosną o 100 zł netto, a premia z okazji święta branżowego o 200 zł netto.

Związkowcom w wielu firmach udało się wynegocjować podwyżki o tzw. wskaźnik inflacji. Nie były one wysokie, dlatego nie wszyscy pracownicy byli zadowoleni, ale warto pamiętać, że są takie zakłady, w których pensje stoją w miejscu nawet od kilku lat.

Agnieszka Konieczny

Dodaj komentarz