Solidar Śląsko Dąbrow

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce

23 września Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” ogłosiła pogotowie strajkowe we wszystkich polskich zakładach przemysłu zbrojeniowego. Związkowcy wskazują na bardzo trudną sytuację w branży i śladowy udział krajowych zakładów w procesie modernizacji polskiej armii. 
 
W opublikowanym komunikacie KSPZ wskazuje, że wielokrotnie zwracała się do przedstawicieli rządu, w szczególności do Ministerstwa Aktywów Państwowych o rozpoczęcie dialogu na temat sytuacji w branży. Apele związkowców nie spotkały się jednak z jakąkolwiek reakcją rządzących. –  Zwracaliśmy uwagę, że brak właściwego zarządzania i nadzoru (w przemyśle zbrojeniowym – przyp. red) może doprowadzić do całkowitej naszej branży, a w konsekwencji do stopniowej likwidacji. Nasze uwagi były pomijane – czytamy w komunikacie Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”. 
 
Związkowcy wskazują, że nie istnieje jasno zdefiniowany program funkcjonowania i rozwoju przemysłu zbrojeniowego, a polskie przedsiębiorstwa z tej branży są pomijane w programach modernizacji armii. 
 
W związku z rozpoczęciem pogotowia strajkowego, we wszystkich zakładach przemysłu zbrojeniowego, w których funkcjonuje „Solidarność” zostanie przeprowadzona akcja informacyjna dotycząca powodów działań podjętych przez związek. W opublikowanym komunikacie KSPZ wskazała, że w przypadku braku reakcji strony rządowej procedowane będą dalsze działania protestacyjne.  
 
łk
 

Dodaj komentarz