Solidar Śląsko Dąbrow

Pogotowie strajkowe w Kompanii

Związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej ogłosiły pogotowie strajkowe. Jako podstawę tej decyzji podają łamanie dotychczasowych porozumień i prowadzenie działań restrukturyzacyjnych bez konsultacji z reprezentantami załóg kopalń spółki.

– Zarząd Kompanii ignoruje zasady dialogu społecznego i prowadzi politykę faktów dokonanych. Z jednej strony informuje, że cały czas pracuje na programem naprawczym. Zapewnia, że ostateczny kształt tego programu będzie konsultowany i z Radą Pracowników spółki, i ze związkami zawodowymi, a dopiero potem przystąpi do jego wdrażania. Z drugiej strony już ten rzekomo jeszcze opracowywany program realizuje. 21 października przedstawiciele zarządu Kompanii dali dyrektorom kopalń zadanie ograniczenia zatrudnienia na powierzchni, a tym kierującym kopalniami określanymi jako planowane do łączenia wręczyli nowe schematy organizacyjne. To przelało czarę goryczy – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności i przewodniczący „S” w Kompanii Węglowej.

Związkowcy o ogłoszeniu pogotowia strajkowego i przyczynach tej decyzji poinformowali pisemnie wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, który jest odpowiedzialny za sektor górniczy. – Jako organizacje związkowe działające w Kompanii Węglowej stwierdzamy, że Zarząd Kompanii Węglowej S.A. nie przejmuje się losem swoich pracowników i traktuje ich przedmiotowo. Uważamy, że takie działanie nie tylko nie uspokoi atmosfery w kopalniach, ale może doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu niepokojów społecznych. Nie mogąc biernie stać z boku i przyglądać się łamaniu przez Zarząd Kompanii Węglowej S.A. zasad dialogu społecznego i zawartych wcześniej porozumień, zmuszeni jesteśmy podjąć działania w obronie naszych załóg i ogłosić pogotowie strajkowe – napisali w piśmie do wicepremiera szefowie kompanijnych związków zawodowych.

Związkowcy przypominają, że 18 października podczas spotkania z Radą Nadzorczą i Zarządem Kompanii Węglowej zarówno przewodniczący Rady, jak i przedstawiciele zarządu spółki podkreślali, że priorytetem działań restrukturyzacyjnych będzie utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy w spółce. Otrzymali od zarządu informację, że program będzie wielowariantowy, a jego celem ma być nie tylko redukcja kosztów, ale przede wszystkim zwiększenie przychodów spółki i umożliwienie inwestycji służących jej rozwojowi. Usłyszeli zapewnienie, że wszystko będzie się odbywało w duchu dialogu społecznego. – 21 października okazało się, że te deklaracje można włożyć między bajki, że to jest tylko mydlenie oczu. Zarząd chce na oślep ciąć koszty, a opinia pracowników w tej sprawie zupełnie go nie interesuje – dodaje Grzesik.

Przewodniczący górniczej „S” podkreśla, że do tej pory w Kompanii Węglowej wiele nawet bardzo trudnych społecznie strategii i programów udawało się wprowadzać w atmosferze spokoju społecznego w ramach dwustronnego dialogu, a nawet uzgodnień. Zaznacza, że nieraz okazywało się też, że odrzucane początkowo przez pracodawcę uwagi, sugestie i projekty rozwiązań wysuwane przez stronę społeczną po czasie okazywały się trafne i znajdowały zastosowanie w decyzjach zarządu. – Ten model zarządzania poprzez dialog jest właściwy, skuteczny i korzystny dla spółki. Model, który obecnie próbuje się forsować, czyli zarządzanie metodą faktów dokonanych, bez oglądania się na pracowników budzi sprzeciw całej załogi. To jest podpalanie lontu i może się skończyć wybuchem protestów w kopalniach na ogromną skalę – ostrzega szef górniczej Solidarności.

W piśmie do wicepremiera Piechocińskiego informującym o ogłoszeniu pogotowia strajkowego kompanijne związki zawodowe domagają się pilnego zwołania spotkania w sprawie przyszłości spółki i całej branży górniczej. – W Polsce trwa debata na temat kondycji i przyszłości polskiego węgla wobec kłopotów finansowych spółek węglowych, a w szczególności Kompanii Węglowej S.A., spowodowanych milionami ton węgla zalegającego na kopalnianych zwałowiskach. Na temat górnictwa wypowiadają się wszyscy, którzy kiedykolwiek mieli z nim styczność, sugerując różne rozwiązania. W tej dyskusji nasz niepokój budzi brak stanowiska właściciela polskiego górnictwa węglowego, Skarbu Państwa, którego reprezentuje Ministerstwo Gospodarki. Nadszedł już czas, by otwarcie powiedzieć, jakie plany w stosunku do górnictwa, a w szczególności do Kompanii Węglowej S.A. ma polski rząd – napisali związkowcy.
 

Dodaj komentarz