Solidar Śląsko Dąbrow

Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej

Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej ogłosił pogotowie strajkowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych spółki. To reakcja na zwolnienie dyscyplinarne liderów związkowych z kopalni Budryk, którego powodem jest udział w akcji protestacyjnej zorganizowanej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w geście solidarności z protestującymi pracownikami KW.
W ocenie Sztabu zwolnienie z pracy związkowców z kopalni Budryk stoi w sprzeczności z gwarancjami udzielonymi przez delegację rządową podczas rozmów z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Wówczas strona rządowa zapewniła, że wobec uczestników akcji protestacyjnych organizowanych w obronie kopalń Kompanii Węglowej  nie będą wyciągane żadne konsekwencje dyscyplinarne i prawne.
– Wobec złamania ustaleń przyjętych podczas podpisania porozumienia przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy z delegację rządową 17 stycznia, sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej S.A. ogłasza pogotowie strajkowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. – napisali przedstawiciele Sztabu Protestacyjno-Strajkowego w pismach do premier Ewy Kopacz, ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego i Wojciecha Kowalczyka, pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
Sztab zażądał natychmiastowego wycofania decyzji o zwolnieniu związkowców z kopalni Budryk oraz odwołania prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego, który zdaniem związkowców doprowadził do poważnych problemów społecznych i ekonomicznych w firmie, a zarządzanie nią sprowadza do permanentnego konfliktu ze związkami zawodowymi i pracownikami. – Brak reakcji spowoduje podjęcie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. solidarnościowej akcji protestacyjno-strajkowej w obronie bezprawnie zwalnianych kolegów z KWK Budryk – czytamy w piśmie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego KW.
łk

Dodaj komentarz