Solidar Śląsko Dąbrow

Pogotowie strajkowe w Henkel Polska

14 września „Solidarność” działająca w Henkel Polska ogłosiła pogotowie strajkowe. Dzień wcześniej pracodawca zerwał rozmowy płacowe, mimo że stronom udało się wynegocjować kwoty podwyżek dla poszczególnych grup zawodowych. Podpisanie porozumienia było w zasięgu ręki.

– Właściwie nie było już żadnych rozbieżności dotyczących wielkości podwyżek, przygotowaliśmy projekt porozumienia, które byłoby korzystne dla pracowników. Niestety, w pewnym momencie pani prezes oświadczyła, że podpisze ten dokument, jeśli zrzekniemy się prawa do roszczeń płacowych na najbliższe 3 lata. Kategorycznie odmówiliśmy podpisania takiego dokumentu, mając na uwadze jego konsekwencje dla pracowników. W tej sytuacji pani prezes zerwała dalsze rozmowy, a nam nie pozostało nic innego, jak podziękować za spotkanie i opuścić salę – relacjonuje Marcin Zabochnicki, przewodniczący „Solidarności” w Henkel Polska.

W jego ocenie, wyrażenie zgody na takie rozwiązanie, wykluczyłoby związek z jakiejkolwiek działalności. – Przez tak długi okres nie moglibyśmy przedstawić żadnego postulatu płacowego i to w momencie rosnącej inflacji – dodaje przewodniczący „S” w Henkel Polska. Postępowanie pracodawcy zaskoczyło stronę związkową, tym bardziej że jeden z punktów projektu porozumienia stanowił, iż kolejne negocjacje płacowe rozpoczną się w koncernie pod koniec przyszłego roku i będą dotyczyły roku 2023. – Na taki kompromis mogliśmy pójść – dodaje.

Jak informuje przewodniczący „S” w Henkel Polska, najważniejszym celem związku było doprowadzenie do kwotowego wzrostu płac. Największe podwyżki miały otrzymać te osoby, które zarabiają najmniej. Do tej pory o wysokości podwyżek dla poszczególnych pracowników decydował pracodawca. W efekcie podwyżki miały charakter procentowy. – Ci, którzy zarabiali najwięcej, dostawali największe podwyżki, ci którzy zarabiali najmniej, najniższe. To sprawiało, że dysproporcje w wynagrodzeniach cały czas się pogłębiały. Chcieliśmy to wreszcie zmienić – zaznacza Zabochnicki.

Spór zbiorowy na tle płacowym trwa w Henkel Polska od lutego zeszłego roku. Postulaty przedstawione przez związek dotyczyły podwyższenia stawek godzinowych pracowników produkcyjnych o 4 zł brutto i 672 zł brutto podwyżki dla pozostałych zatrudnionych. W czerwcu tego roku związkowcy zorganizowali referendum strajkowe. W jego trakcie „Tak” dla strajku powiedziało blisko 97 proc. uczestników głosowania. 13 września stronom udało się wrócić do stołu negocjacyjnego, ale rozmowy, po raz kolejny zakończyły się fiaskiem. – Szkoda, naprawdę byliśmy w stanie się dogadać. Henkel Polska cały czas kreuje się na firmę przyjazną pracownikom, ale postawa pani prezes temu zaprzecza. Zamiast porozumienia, mamy pogotowie strajkowe. Decyzje dotyczące terminu i przebiegu akcji strajkowej zostaną podjęte w najbliższym czasie – mówi przewodniczący „S”.

Henkel produkuje środki czystości, kosmetyki i kleje. W Polsce posiada 5 zakładów produkcyjnych i rozbudowaną sieć dystrybucji. W sumie w fabrykach i w sprzedaży zatrudnionych jest ponad 1000 osób.

aga