Solidar Śląsko Dąbrow

Pogotowie strajkowe w całym kraju

Szefowie regionalnych i branżowych NSZZ Solidarność, tworzących krajowy sztab protestacyjny ogłosił pogotowie strajkowe w całej Polsce, aby wesprzeć górników sprzeciwiających się rządowemu planowi likiwdacji kopalń. Taka decyzja zapadła 16 stycznia podczas posiedzenia krajowego sztabu w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności w Katowicach.

– Oflagowane zostaną wszystkie siedziby Solidarności w całym kraju. Od dziś wszystkie branże, cała Solidarność w Polsce pozostaje w pogotowiu strajkowym. Gdy tylko MKPS zdecyduje, że konieczna jest pomoc struktur krajowych związku, to natychmiast będziemy w gotowości. Mamy przygotowany scenariusz, ale w 50 proc. o powodzeniu naszych akcji decydować będzie element zaskoczenia – poinformował Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Wszystkie działania NSZZ Solidarność na terenie całego kraju uzależnione będą od decyzji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i przebiegu negocjacji pomiędzy reprezentantami MKPS a stroną rządową.

We wtorek 20 stycznia w Katowicach  ma dojść do spotkania liderów trzech central związkowych: NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. – Mam nadzieję, a właściwie jestem przekonany, że te pozostałe centrale związkowe też ogłoszą pogotowie strajkowe w całym kraju – powiedział Piotr Duda.

bea, dikk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.