Solidar Śląsko Dąbrow

Pogotowie strajkowe i blokada wysyłki węgla w PGG

21 grudnia związki zawodowe ogłosiły pogotowie strajkowe w Polskiej Grupie Górniczej. Rozpoczęto też protest polegający na blokadzie wysyłki węgla z kopalń do elektrowni. Akcja ma charakter ostrzegawczy i ma być prowadzona przez 24 godziny.

Tuż po południu blokada torów, którymi pociągi transportują węgiel do elektrowni, rozpoczęła się w kopalni Piast-Ziemowit. Jak poinformował Artur Braszkiewicz, wiceprzewodniczący górniczej „Solidarności”, pomiędzy 15 a 17 do blokad przystąpiono w kopalniach: Staszic-Wujek, Halemba, Mysłowice-Wesoła i Sośnica. Kolejne kopalnie mają przyłączyć się do protestu w nocy i 22 grudnia rano. W każdej z nich blokada ma trwać pełną dobę.

Jak podkreślili związkowcy, na razie dłuższa akcja nie jest planowana, aby nie narażać społeczeństwa na przerwy w dostawie energii. Blokada dotyczy wyłącznie węgla transportowanego do elektrowni. Sprzedaż surowca dla odbiorców indywidualnych odbywa się normalnie.

W skład Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w PGG weszły cztery centrale związkowe: „Solidarność”, ZZG, Kadra i Związek Zawodowy Pracowników Dołowych. Powodem decyzji o ogłoszeniu pogotowia strajkowego i rozpoczęciu protestu jest fiasko rozmów z zarządem spółki dotyczących zwiększenia funduszu płac. Związkowcy domagają się rekompensaty pieniężnej za przepracowane weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi. Jak wskazują, z powodu trwającego w całej Europie kryzysu energetycznego i niedoboru surowców energetycznych, górnicy od miesięcy pracują w nadgodzinach i w weekendy, co pozwala uniknąć przerw w dostawie energii i ciepła dla społeczeństwa. Fundusz płac w PGG nie został jednak zwiększony o dodatkowe środki na wynagrodzenie za ponadnormatywną pracę.

Przedstawiciele Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w PGG wskazują również, że dzięki krajowemu węglowi Polska od wielu miesięcy ma niemal najtańszą energię w Unii Europejskiej, a rachunki za prąd rosną znacznie wolniej niż w innych europejskich krajach.

Negocjacje w PGG są prowadzone w ramach procedury sporu zbiorowego. 21 grudnia związki zawodowe i zarząd spółki podpisały protokół rozbieżności. Kolejnym etapem sporu będą rozmowy z udziałem zewnętrznego mediatora.

łk, ny
źródło foto: NSZZ „Solidarność” KWK Piast i KWK Halemba