Solidar Śląsko Dąbrow

Podziemny protest już w 10 kopalniach

Górnicy z czterech kolejnych kopalń: Bolesław Śmiały, Mysłowice-Wesoła, Murcki-Staszic i Sośnica dołączyli w środę do podziemnej akcji protestacyjnej. W środę rano w 10 kopalniach protestowało pod ziemią przeszło 200 osób.
 
Najliczniejsza grupa górników protestuje w kopalni Piast. To blisko 60 osób,  W rudzkich kopalniach w sumie 65 osób. Te liczba są zmienne. Po kolejnej zmianie liczba protestujących wzrośnie.  Spośród nowych kopalń, które dołączyły w środę do akcji, największą liczba protestujących 17 osób przebywa pod ziemią w kopalni Bolesław Śmiały. W czwartek do protestu mają się przyłączyć kolejne kopalnie. W piątek po południu w Rudzie Śląskiej odbędzie się manifestacja górników, hutników i przedstawicieli innych branż zagrożonych skutkami polityki klimatycznej UE.
 
ny
 

Dodaj komentarz