Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki wynagrodzeń w PKP Intercity

Od 1 września wynagrodzenia zasadnicze większości pracowników PKP Intercity wzrosły średnio o 250 zł brutto. Z pochodnymi podwyżka wyniosła średnio ok. 370 zł brutto. – To największe podwyżki w spółce od lat, ale oczekiwania załogi, szczególnie pracowników technicznych, były jeszcze większe – mówi Jan Gliszczyński, przewodniczący Solidarności w PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie.
 
Porozumienie płacowe kolejarskie organizacje związkowe podpisały z zarządem PKP Intercity na początku sierpnia. Jeden z zapisów dokumentu stanowi, że podwyżka płac zasadniczych nie może być niższa niż 200 zł i wyższa niż 300 zł. – Chodziło o docenienie osób najbardziej obciążonych pracą, co wynika z zakresu wykonywanych przez nie czynności, a jednocześnie nie chcieliśmy powiększania dysproporcji płacowych w różnych grupach zawodowych, stąd takie niewielkie zróżnicowanie wysokości podwyżek – wyjaśnia przewodniczący zakładowej „S”.
 
W jego ocenie podwyżka w tej wysokości nie zadowoliła pracowników technicznych, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu oraz zajmujących się eksploatacją i utrzymaniem taboru wagonowego i pojazdów trakcyjnych. – Ich zarobki są znacznie niższe od średniej płacy w kraju. Doświadczeni fachowcy nabywają prawo emerytury lub  rozglądają się za inną pracą i odchodzą. Jeśli firma chce ich zatrzymać lub przyciągnąć nowych, musi bardziej zdecydowanie podnosić wynagrodzenia – zaznacza.
 
Przedstawiciele strony społecznej uzgodnili też z pracodawcą, że nagroda z okazji Dnia Kolejarza będzie wyższa niż wynikałoby to z obecnych zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, ale jej wysokość zostanie uzgodniona w październiku. 
 
Podwyżka płac zasadniczych średnio o 250 zł na etat, dotyczy większości osób zatrudnionych w spółce. Wyjątkiem są dyrektorzy, kierownicy i część pracowników administracji. Kwota bazowa, na podstawie której obliczane są płace tej grupy pracowników została podwyższona o 281 zł i od 1 września wynosi 4050 zł.
 
PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie prowadzi działalność na południu Polski, na obszarze od Przemyśla po Górny Śląsk i zatrudnia ok. 2 tys. pracowników. 
 
Od 1 lipca tego roku porozumienia płacowe stopniowo wchodziły w życie też w innych spółkach Grupy PKP, m.in. w Cargo i PLK. W sumie podwyżki otrzymało ok. 60 tys. pracowników. 
 
aga
źródło foto:flickr.com/Phil Richards/CC BY-S.A. 2.0
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *