Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w Yazaki wyższe od inflacji

400 zł brutto podwyżki płac zasadniczych dla wszystkich pracowników – to najważniejszy zapis porozumienia płacowego podpisanego 28 września przez „Solidarność” działającą w Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie i pracodawcę. W sumie, dzięki staraniom związku, w tym roku płace w zakładzie wzrosły łącznie o 700 zł brutto.

Wyższe wynagrodzenia wraz z wyrównaniem za lipiec i sierpień zostaną wypłacone do 10 października. – Pracownicy są zadowoleni, dziękują nam za skuteczne negocjacje. Nie spodziewali się takich podwyżek – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicząca zakładowej „Solidarności”. Zaznacza, że jest to drugie porozumienie płacowe podpisane w firmie w tym roku. W styczniu stawki zasadnicze wzrosły o 300 zł brutto. Uzgodniono wówczas, że w 2022 roku w firmie przeprowadzone zostaną jeszcze jedne rozmowy płacowe. – Tak też się stało. Udało nam się wypracować kolejny kompromis – dodaje Grabowska. Jak wylicza, łączny wzrost płac o 700 zł brutto oznacza, że zarobki większości pracowników firmy są 20 proc. wyższe niż rok temu. To powyżej wskaźnika inflacji, który we wrześniu wyniósł 17,2 proc.

Oprócz podwyżek w tym roku związkowcom udało się wynegocjować także dwie inne istotne dla pracowników kwestie. Jedną z nich jest przywrócenie zawieszonych dwa lata temu przeszeregowań. Od 2023 roku będą się one odbywały na nowych, korzystniejszych zasadach. Porozumienie w tej sprawie podpisano w sierpniu. – Co kwartał 25 proc. pracowników zakładu będzie miało podniesioną stawkę zasadniczą o 150 zł brutto. Warunkiem przeszeregowania będzie brak L4 przez 12 ostatnich miesięcy. Wyjątkiem będą zwolnienia lekarskie związane z wypadkiem przy pracy oraz izolacja lub kwarantanna w związku z koronawirusem. Każdy pracownik przynajmniej raz w roku będzie miał szansę na takie przeszeregowanie, a część osób zostanie przeszeregowana dwukrotnie – zaznacza przewodnicząca.

Inne korzystne dla pracowników rozwiązanie zostało wynegocjowane przez zakładową „S” w związku z likwidacją trzeciej zmiany w zakładzie. Zgodnie z Kodeksem pracy za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownicy otrzymywali dodatek. Rezygnacja z „nocek” oznaczałaby zaprzestanie jego wypłacania. – Nie chcieliśmy, by pracownicy tracili na wynagrodzeniu, dlatego uzgodniliśmy z pracodawcą, że podobny dodatek będzie wypłacany za każdą godzinę przepracowaną na zmianie popołudniowej – mówi Katarzyna Grabowska. Te zmiany dotyczące systemu pracy weszły w życie 1 kwietnia.

Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie produkuje wiązki elektryczne do samochodów. Zakłada zatrudnia ok. 650 osób. Do „Solidarności” należy ponad połowa pracowników. To jedyna organizacja związkowa działająca w tej firmie.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0