Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w Urzędzie Miejskim w Orzeszu

Wynagrodzenia zasadnicze wszystkich pracowników Urzędu Miasta Orzesze wzrosną o 670 zł brutto. Podwyżki pracownikom magistratu gwarantuje porozumienie podpisane przez przedstawicieli „Solidarności” i pracodawcy 21 czerwca. Zapisy dokumentu zaczną obowiązywać w październiku.

– Podwyżki wynagrodzeń to był absolutny priorytet i najważniejszy postulat, jaki przedstawiliśmy pracodawcy w trybie sporu zbiorowego – mówi Dawid Brożek, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”, która pracowników UM Orzesze objęła w marcu tego roku. – To właśnie głównie z powodów płacowych pracownicy urzędu zaczęli zapisywać się do „Solidarności”– dodaje.

Przewodniczący zaznacza, że nie wszystkie żądania strony związkowej zostały już spełnione. Aktualizacji wymaga zarówno regulamin pracy, jak i regulamin wynagradzania. Ponadto regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych musi zostać napisany od nowa. Jak wynika z kontroli przeprowadzonej w magistracie na prośbę związkowców, część zapisów tego dokumentu jest niezgodna z przepisami prawa. – Uzgodniliśmy z panem burmistrzem, że rozmowy dotyczące tych regulamin będą kontynuowane – mówi Dawid Brożek.

Wynegocjowanie podwyżek płac to nie jedyny sukces „Solidarności”, która w UM Orzesze działa zaledwie od trzech miesięcy. W jednym z budynków należących do magistratu zreorganizowanych zostało ¾ biur i wyremontowanych kilka pomieszczeń, w efekcie czego warunki pracy znacznie się poprawiły. Do podjęcia tych działań pracodawca został zobligowany wspomnianą już kontrolą przeprowadzoną przez inspektorów pracy. – Obok niskich wynagrodzeń pracownicy urzędu, którzy poprosili nas o pomoc, wskazywali na kiepskie warunki pracy i przepełnione biura – dodaje przewodniczący. Jak zaznacza, kolejnym celem związkowców będzie doprowadzenie do uruchomienia w UM pomieszczenia socjalnego, w którym pracownicy będą mieli możliwość zjedzenia posiłku. – Jestem przekonany, że to wszystko, co już udało nam się zrobić, jeszcze bardziej zmobilizuje pracowników urzędu do tego, żeby się zapisywali do „Solidarności”. – dodaje Dawid Brożek. Jego zdaniem, kolejnym wymiernym efektem powstania związku w UM jest nawiązanie dialogu z pracodawcą. – Widzimy, że panu burmistrzowi zależy na porozumieniu ze stroną związkową – podkreśla.

W Urzędzie Miasta Orzesze zatrudnionych jest ponad 100 osób. W ślad za pracownikami tej instytucji poszli pracownicy UM Łaziska Górne i PUP Mikołów z siedzibą w Łaziskach Górnych, którzy także zrzeszyli się w „Solidarności”. Związek powstał w tych placówkach na początku czerwca.

aga
źródło foto: freepik.com/wirestock