Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w tarnogórskim Zamecie

Od 1 kwietnia wynagrodzenia w spółce Zamet Budowa Maszyn w Tarnowskich Górach wzrosły średnio o 218 zł brutto.  Taki wzrost płac  wynegocjowała zakładowa Solidarność. – Rozmowy z pracodawcą były bardzo trudne i długie, ale jesteśmy zadowoleni z podpisanego porozumienia. Pracownicy dostali większe podwyżki niż w poprzednich latach – podkreśla  Andrzej Bałchan, szef związku w firmie.
 
Jeden z zapisów porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą a zakładową „S” dotyczy wypłaty nagrody jubileuszowej. Dzięki staraniom związku, nagroda ta będzie naliczana wszystkim pracownikom według jednakowych zasad. Wcześniej podstawę do  obliczenia „jubilata” stanowiło średnie wynagrodzenie w zakładzie w poprzednim kwartale. – To było niesprawiedliwe, ponieważ pracownicy, którzy w jednym roku nabyli uprawnienia do takiej nagrody, otrzymywali ją w różnej wysokości – wyjaśnia Andrzej Bałchan.
 
Zamet Budowa Maszyn to jeden z najstarszych zakładów w województwie śląskim. Firma działa od 230 lat. Zajmuje się produkcją maszyn górniczych, hutniczych oraz na potrzeby przemysłu spożywczego. Spółka zatrudnia 280 pracowników. Solidarność jest jedynym działającym w niej związkiem zawodowym, zrzesza blisko 50 proc. załogi. 
 
aga
 
 

Dodaj komentarz