Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w świętochłowickich spółkach

Średnio o 390 zł brutto wzrosną płace pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach – to najważniejszy zapis porozumienia podpisanego z pracodawcą przez zakładową Solidarność 25 października. Identyczny dokument został podpisany także w Miejskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych. Uzgodnione podwyżki wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. 
 
Płace zasadnicze wzrosną średnio o 220 zł brutto, natomiast pozostała kwota podwyżki, czyli średnio 170 zł brutto, będzie wypłacana pracownikom w formie miesięcznej premii. – To nie oznacza, że wszyscy otrzymają podwyżki w tej samej wysokości. O ostatecznych kwotach dla poszczególnych osób będą decydowali kierownicy zakładów, biorąc pod uwagę m.in. zaangażowanie w pracę. Będziemy pilnować, żeby kierownicy różnicowali wysokości podwyżek dla pracowników w sposób sprawiedliwy – mówi Adam Kostrzewa, przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność przy MPGK w Świętochłowicach, obejmującej zasięgiem swojego działania także MPUK.
 
Podczas rozmów z pracodawcą uzgodniono również, że jeżeli sytuacja finansowa obydwu spółek będzie dobra, ich pracownicy otrzymają nagrodę z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wysokość nagrody zostanie ustalona ze stroną związkową. Kolejny zapis porozumień w MPGK i MPUK dotyczy podwyższenia o 50 groszy – z 8,5 zł do 9 zł – wartości bonów wydawanych na posiłki regeneracyjne.
 
W MPGK i MPUK działają dwa związki zawodowe, ale w rozmowach dotyczących podwyżek wynagrodzeń brali udział tylko przedstawiciele Solidarności. Uczestniczyli w nich także reprezentanci władz miasta, które jest właścicielem spółek.
 
W MPGK i MPUK zatrudnionych jest w sumie ok. 150 pracowników. MPUK zostało wydzielone z MPGK, ale obydwie firmy mają jeden zarząd.
 
aga
źródło foto:pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz