Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w spółkach Tauronu

W kolejnych spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia zakończyły się negocjacje płacowe. Pracownicy Tauron Wytwarzanie otrzymają podwyżki stawki zasadniczej w wysokości 75 zł netto. Wzrosną również pensje w Tauron Ciepło.

Spółka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, podwyżki w takiej wysokości to kompromis – podkreśla Krzysztof Junik, przewodniczący Solidarności w jaworznickim oddziale Tauron Wytwarzanie. Zgodnie z porozumieniem podpisanym 11 lipca oprócz podwyżki obligatoryjnej część pracowników otrzyma podwyżki uznaniowe w wysokości ok. 30 zł w zależności od wysokości płacy zasadniczej w danym oddziale. Dodatkowo wszyscy pracownicy zatrudnieni w dniu 1 lipca dostaną premię rekompensacyjną ze względu na brak regulacji płacowych od początku roku.

Krzysztof Junik podkreśla, że warunkiem uzyskania jakichkolwiek podwyżek było m.in. obniżenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do ustawowej wysokości. W skład Tauron Wytwarzanie wchodzi katowicka centrala oraz siedem zakładów zlokalizowanych w woj. śląskim, Małopolsce, na Podbeskidziu i woj. podkarpackim. Tauron Wytwarzanie zatrudnia ponad 3,9 tys. pracowników.

10 lipca porozumienie płacowe zostało podpisane w Tauron Ciepło. Wszyscy pracownicy spółki dostaną podwyżkę w wysokości ok. 95 zł. Stawki zasadnicze wzrosną od 43 zł do 79 zł brutto, co po  uwzględnieniu pozostałych składników wynagrodzenia da w sumie każdemu pracownikowi podwyżkę w jednakowej wysokości.  –   Zróżnicowanie kwot wzrostu stawek zasadniczych wynika z różnicy ilości i wielkości składników wchodzących w skład wynagrodzenia zapisanych w poszczególnych zakładowych układach zbiorowych pracy – tłumaczy Justyna Latos, przewodnicząca Solidarności w Taruon Ciepło i wiceprzewodnicząca śląsko-dąbrowskiej „S”. Podkreśla, że wszyscy pracownicy otrzymają też jednorazowe wyrównanie płac od stycznia tego roku, czyli kwotę ok. 570 zł brutto. 

W Tauron Ciepło zatrudnionych jest ok. 1,9 tys. pracowników. W skład spółki wchodzą dawny: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Nowa, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.

Dodaj komentarz