Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w spółkach świadczących usługi na rzecz AMP

 
Wynagrodzenia zasadnicze pracowników spółek świadczących usługi na rzecz Arcelor Mittal Poland: Sanpro Synergy oraz Ananke Business Communication wzrosną o 105 zł brutto – to najważniejsze zapisy porozumień płacowych podpisanych 7 lipca przez przedstawicieli zarządów tych spółek oraz zakładowe organizacje związkowe działające w AMP.
 
Zgodnie z zawartymi porozumieniami wynagrodzenia w firmach Sanpro Synergy i ABC wzrastają od 1 lipca, czyli poprawę płac pracownicy odczują na początku sierpnia, gdy na ich konta wpłyną pensje za ten miesiąc. Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland podkreśla, że rozmowy płacowe, zarówno w jednej, jak i drugiej spółce, były bardzo trudne. – Udało nam się wypracować kompromis, rozwiązania zawarte w porozumieniach są korzystniejsze od tych, które proponowali pracodawcy, ale do końca nie jesteśmy z nich zadowoleni – mówi Jerzy Goiński. Zaznacza, że podwyższenie płac zasadniczych wpłynie na podniesienie pochodnych wynagrodzeń: premii miesięcznej wynoszącej 7 proc. płacy zasadniczej oraz dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.
 
Podczas rozmów uzgodniono, że zasadnicza płaca minimalna w tych spółkach nie może być niższa niż 2100 zł brutto. To oznacza, że osobom, które po podniesieniu płacy zasadniczej o 105 zł nie osiągną takiego poziomu płacy zasadniczej, przyznane zostaną dodatkowe podwyżki. Jak informuje Jerzy Goiński problem ten może dotyczyć ponad 500 osób. – Są to pracownicy, których minimalna płaca zasadnicza wynosi ok. 1850, 1900 zł brutto – wyjaśnia związkowiec
 
Ponadto pracownicy Sanpro Synergy i Ananke Business Communication wraz z wynagrodzeniem za lipiec otrzymają wyrównanie w wysokości ok. 670 zł brutto. Strony ustaliły również wysokość nagrody za wkład pracy w 2016 roku. W obydwu firmach zostanie ona wypłacona w łącznej wysokości 1000 zł brutto w dwóch równych transzach po 500 zł. Pierwsza rata nagrody wpłynie na konta pracowników Sanpro Synergy i ABC do 15 lipca, kolejna wraz z wypłatą za sierpień.
 
Zapisy zawartych porozumień odnoszą się także do wypłaty dodatkowej nagrody za wyniki EBITDA. Pracownicy spółek ABC i Sanpro Synergy otrzymają taką nagrodę, jeżeli podobna zostanie wypłacona w ArcelorMittal Poland.
 
W spółkach Sanpro Synergy i Ananke Business Communication łącznie pracuje ok. 800 osób. Zdecydowana większość z nich zatrudniona jest na stanowiskach produkcyjnych.
 
aga
 

Dodaj komentarz