Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w spółkach Primy w Sosnowcu

Sukcesem „Solidarności” zakończyły się rozmowy płacowe w dwóch sosnowieckich spółkach Primy. 11 maja przedstawiciele związku podpisali z pracodawcą porozumienie, dzięki któremu wynagrodzenia wszystkich pracowników wzrosną w tym roku w sumie o ok. 720 zł brutto miesięcznie.

– Nasze postulaty w końcu zostały spełnione. Wynegocjowaliśmy najlepsze porozumienie od lat. Takich podwyżek pracownicy jeszcze nie mieli – mówi Agnieszka Marcińska, przewodnicząca międzyzakładowej organizacji związkowej zrzeszającej pracowników firm Prima Sosnowiec Complex Plastic Systems i Prima Sosnowiec Advanced Plastic Technologies. Jak wyjaśnia, osoby wynagradzane w systemie godzinowym otrzymają łączną podwyżkę stawek zasadniczych wynoszącą 3,5 zł brutto, co daje miesięcznie ok. 588 zł brutto. O taką kwotę wzrosną też podstawowe pensje pozostałych pracowników obu spółek. Do tego należy doliczyć 23 proc. stałej miesięcznej premii naliczanej od stawek zasadniczych, co w sumie daje podwyżkę wynoszącą ponad 720 zł.

Podwyżki będą wprowadzane w dwóch transzach. Od maja stawki godzinowe rosną o 1,5 zł brutto, w październiku pracownicy otrzymają kolejne 2 zł brutto podwyżki. Ponadto o 63 grosze podniesione zostaną najniższe stawki tych pracowników, którzy posiadają co najmniej 3-letni staż pracy. To oznacza, że 94 osoby otrzymają w tym roku łączną podwyżkę wynoszącą 4,13 zł brutto na godzinę. – Na podniesieniu najniższych stawek szczególnie nam zależało. Chodzi o takie elementarne poczucie sprawiedliwości, żeby nie dochodziło do sytuacji, że pracownik z 3-letnim stażem zarabia tyle samo, co ludzie nowo przyjęci do pracy – wyjaśnia przewodnicząca „Solidarności” w Primie.

Dzięki staraniom „Solidarności” zmienione zostaną także zasady rozliczania absencji, która stanowi jeden z elementów kwartalnej premii. Strony ustaliły, że rozliczana będzie absencja indywidualna, a nie, jak dotychczas, całego zespołu. Nowe zasady mają zostać wprowadzone najpóźniej w lipcu.

Podpisanie porozumienia zakończyło spór zbiorowy, który „Solidarność” wszczęła z pracodawcą w lutym tego roku. W ocenie Agnieszki Marcińskiej osiągnięcie kompromisu byłoby niemożliwe, gdyby w rozmowach nie brał udziału Serge Giannitrapani. To prezes koncernu Primy na całą Europę, który od 1 maja zarządza sosnowieckimi spółkami. – Mimo że jest tutaj od kilku dni, przyszedł na rozmowy bardzo dobrze przygotowany. Znał wszystkie nasze problemy płacowe i widać było, że chce je rozwiązywać. Stanął na wysokości zadania i nie odwlekał podpisania porozumienia. Rozmawialiśmy też o rozwoju spółek, co daje nadzieję na optymistyczne spojrzenie w przyszłość – podkreśla Marcińska.

Firmy Prima Sosnowiec Complex Plastic Systems i Prima Sosnowiec Advanced Plastic Technologies produkują plastikowe komponenty samochodowe. W obu zakładach zatrudnionych jest w sumie ok. 700 osób.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0